خانه / مهندسی برق و الکترونیک / شبکه توزیع / دانلود مقاله isi راهبرد کنترلی جدید برای یک ریز شبکه ولتاژ متوسط چند‌باسه تحت شرایط نامتعادل
دانلود مقاله isi راهبرد کنترلی جدید برای یک ریز شبکه ولتاژ متوسط چند‌باسه تحت شرایط نامتعادل

دانلود مقاله isi راهبرد کنترلی جدید برای یک ریز شبکه ولتاژ متوسط چند‌باسه تحت شرایط نامتعادل

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi راهبرد کنترلی جدید برای یک ریزشبکه ولتاژ متوسط چند‌باسه تحت شرایط نامتعادل

عنوان انگليسي مقاله :: A New Control Strategy for a Multi-Bus MV Microgrid Under Unbalanced Conditions

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
17 صحفه WORD
52912

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات کلیدی
مقدمه
ساختار ریزشبکه چندباسه ولتاژ متوسط
مدل دینامیکی یک واحد DG سه سیمه
شکل۱٫ ریزشبکه ولتاژ متوسط چندباسه شامل دو واحد DG .
شکل۲٫ دیاگرام مداری یک واحد DG سه فاز سه سیمه
جدول۱: پارامترهای سیستم ریزشبکه
قوانین عملکردی راهبرد کنترلی ارائه شده
کنترلر تناسبی رزونانس با فرکانس رزونانس غیرثابت
شکل۳٫ ساختار کنترلر ولتاژ در محور α یا β.
شکل۴٫ بلوک دیاگرام کنترلر PR ارائه شده
شکل۵٫ امپدانس خروجی سیستم حلقه بسته DG.
سیستم کنترلی ارائه‌شده
شکل۶٫ ساختار سیستم کنترلی ارائه شده
مدل‌های توالی مثبت و منفی ریزشبکه
شکل۷٫ مدل‌های (الف) توالی مثبت، و (ب) توالی منفی دو ریزشبکه DG شکل۱٫
راهبرد تقسیم جریان توالی منفی
شکل۸٫ تاثیر Kn روی امپدانس توالی منفی خروجی اینورتر.
شکل۹٫ ساختار NSIC.
نتایج شبیه‌سازی
شکل۱۰٫ نمودار گردشی راهبرد تقسیم جریان توالی منفی.
تغییرات بار در فیدرهای محلی
شکل۱۱٫ تغییرات بار نامتعادل در فیدر F1، مولفه‌های لحظه‌ای (الف) توان حقیقی، و (ب) توان راکتیو.
شکل۱۲٫ دامنه جریان‌های (الف) توالی مثبت، و (ب) توالی منفی فیدرها.
شکل۱۳٫ ولتاژهای لحظه‌ای در ترمینال‌های DG طی تغییرات نامتعادل بار در فیدر F1 (الف) DG1 و (ب) DG2 .
شکل۱۴٫ فرکانس ریزشبکه جزیره‌شده طی تغییرات نامتعادل بار.
شکل۱۵٫ (الف) امپدانس توالی منفی خروجی هر DG، و (ب) دامنه جریان توالی منفی واحدهای DG.
شکل۱۶٫ پاسخ دینامیکی واحدهای DG به تغییرات نامتعادل بار در فیدر F1: مولفه‌های (الف) توان حقیقی، و (ب) توان راکتیو واحدهای DG.
تغییرات بار در فیدرهای محلی و غیرمحلی
شکل۱۷٫ تغییرات نامتعادل بار در فیدرهای F3 و F2 (الف و ب) توان‌های حقیقی و راکتیو لحظه‌ای فیدرها.
شکل۱۸٫ دامنه جریان های توالی (الف) مثبت و (ب) منفی فیدرها.
شکل۱۹٫ (الف) امپدانس توالی منفی خروجی، و (ب) دامنه جریان توالی منفی هر DG.
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله یک راهبرد کنترلی جدید برای عملکرد جزیره‌ای یک ریزشبکه چند باس ولتاژ متوسط (MV) ارائه می‌دهد. این ریزشبکه از چند واحد تولید‌پراکنده (DG) با کوپل الکترونیکی تشکیل شده است. هر واحد DG یک بار محلی را تامین می‌کند که این بار می‌توان به علت حضور بارهای تکفاز، حالت نامتعادل داشته باشد. راهبرد کنترلی ارائه شده برای هر DG شامل یک کنترلر تناسبی رزونانس (PR) با فرکانس رزونانس قابل تنظیم، یک راهبرد کنترلی droop، و یک کنترلر امپدانس توالی منفی (NSIC) است. کنترلرهای PR و droop به ترتیب برای تنظیم ولتاژ بار و توزیع متوسط توان بین واحدهای DG به کار می‌روند. کنترلر NSIC برای جبرانسازی موثر جریان‌های توالی منفی بارهای نامتعادل و بهبود عملکرد سیستم کلی ریزشبکه به کار می‌رود. علاوه‌بر‌این، کنترلر NSIC باعث کمینه شدن جریان‌های توالی منفی در خطوط ولتاژ متوسط شده و در نتیجه کیفیت توان ریزشبکه بهبود می‌یابد. عملکرد راهبرد کنترلی ارائه‌شده به کمک مطالعات شبیه‌سازی دیجیتالی حوزه زمان و در محیط نرم‌افزار PSCAD/EMTDC به تایید رسیده است.

دانلود مقاله isi راهبرد کنترلی جدید برای یک ریز شبکه ولتاژ متوسط چند‌باسه تحت شرایط نامتعادل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *