خانه / مدیریت و کارآفرینی / کارآفرینی و مدیریت کسب و کار / دانلود مقاله isi رهبری تحول آفرین خلاقیت و نوآوری سازمانی
دانلود مقاله isi رهبری تحول آفرین خلاقیت و نوآوری سازمانی

دانلود مقاله isi رهبری تحول آفرین خلاقیت و نوآوری سازمانی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رهبری تحول آفرین خلاقیت و نوآوری سازمانی

عنوان انگليسي مقاله :: Transformational leadership creativity and organizational innovation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
13 صحفه PDF
30 صحفه WORD
2224

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
پیشینه نظری و فرضیات
رهبری تحول آفرین و خلاقیت فردی
مدل پیشنهادی
رهبری تحول آفرین و انگیزش درونی
رهبری تحول آفرین و توانمندی روانی
رهبری تحول آفرین و ادراک پشتیبانی از نوآوری
رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی
خلاقیت فردی و نوآوری سازمانی
روش
معیارهای فردی
انگیزش درونی
نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مطالعه مدلی از تأثیر رهبری تحول آفرین را بر خلاقیت پیروان در سطح فردی و بر نوآوری در سطح سازمانی ارائه می کند. این مدل بر روی ۱۶۳ نفر از پرسنل R&D و مدیر در ۴۳ شرکت تولید نرم افزار کوچک و متوسط در ترکیه تست شد. نتایج نشان می دهد که رهبری تحول آفرین آثار مهمی بر خلاقیت در سطح فردی و سازمانی دارد. در سطح فردی، نتایج مدلسازی خطی سلسله مراتبی نشان می دهد که رابطه ای مثبت بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان وجود دارد. علاوه بر این، رهبری تحول آفرین از طریق توانمندسازی روانی بر خلاقیت کارکنان تأثیر می گذارد. در سطح سازمانی، نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که رهبری تحول آفرین ارتباطی مثبت با نوآوری سازمانی دارد که با معیارهای بازارگرا (که به طور خاص برای کشورهای در حال توسعه و صنایع در حال رشد طراحی شده است) اندازه گیری می شود. درباره دستاوردهای این نتایج به همراه چند کاربرد عملی احتمالی بحث می شود.

دانلود مقاله isi رهبری تحول آفرین خلاقیت و نوآوری سازمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *