خانه / مهندسی برق و الکترونیک / ماشین های الکتریکی / دانلود مقاله isi محاسبۀ گشتاور موتور هیسترزیس با استفاده از مدل هیسترزیس برداری
- این مفاله نحوۀ تعیین ضخامت حلقۀ هیسترزیس موتور هیسترزیس با استفاده از روش المان محدود در ترکیب با یک مدل هیسترزیس برداری را ارائه می‌کند. با کمک دامنه و جهت شدت میدان مغناطیسی، مغناطیسی‌شدن هر عنصر حلقوی توسط مدل هیسترزیس برداری محاسبه شده و گشتاور را می‌توان از مجموع برداری هر گشتاور مربوط به هر عنصر و یا از مساحت حلقۀ هیسترزیس بدست آورد. با توجه به این محاسبات مشخص شد که گشتاور موتور با ضخامت حلقه متناسب نیست. در نتیجه، ضخامت بهینۀ حلقۀ هیسترزیس وجود دارد و آن را می‌توان با روش ارائه شده تعیین کرد.

دانلود مقاله isi محاسبۀ گشتاور موتور هیسترزیس با استفاده از مدل هیسترزیس برداری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi محاسبۀ گشتاور موتور هیسترزیس با استفاده از مدل هیسترزیس برداری

عنوان انگليسي مقاله :: Torque Calculation of Hysteresis Motor Using Vector Hysteresis Model

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
4 صحفه PDF
10 صحفه WORD
53148

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات شاخص
مقدمه
مشخصات موتور هیسترزیس
شکل ۱٫ ساختار موتور هیسترزیس.
شکل ۲٫ الگوهای شار در حلقۀ هیسترزیس.
مدل هیسترزیس برداری
محاسبۀ گشتاور
شکل ۳٫ نمودار گردشی برای روش ارائه شده.
مساحت حلقۀ هیسترزیس
شبیه‌سازی و نتایج
جدول ۱:مشخصات استاتور (۲ فاز ۴ قطب)
جدول ۲:مشخصات روتور
شکل ۴٫ نمای مش از موتور.
شکل ۵٫ خطوط هم‌پتانسیل موتور هیسترزیس.
شکل ۶٫ مقایسۀ گشتاور متوسط.
شکل ۷٫ گشتاور برای جریان ۱۰۰ میلی‌آمپری.
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

– این مفاله نحوۀ تعیین ضخامت حلقۀ هیسترزیس موتور هیسترزیس با استفاده از روش المان محدود در ترکیب با یک مدل هیسترزیس برداری را ارائه می‌کند. با کمک دامنه و جهت شدت میدان مغناطیسی، مغناطیسی‌شدن هر عنصر حلقوی توسط مدل هیسترزیس برداری محاسبه شده و گشتاور را می‌توان از مجموع برداری هر گشتاور مربوط به هر عنصر و یا از مساحت حلقۀ هیسترزیس بدست آورد. با توجه به این محاسبات مشخص شد که گشتاور موتور با ضخامت حلقه متناسب نیست. در نتیجه، ضخامت بهینۀ حلقۀ هیسترزیس وجود دارد و آن را می‌توان با روش ارائه شده تعیین کرد.

دانلود مقاله isi محاسبۀ گشتاور موتور هیسترزیس با استفاده از مدل هیسترزیس برداری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *