خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری محصول
دانلود مقاله isi رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری محصول

دانلود مقاله isi رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری محصول

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری محصول

عنوان انگليسي مقاله :: The Relationship between Organizational Culture and Product Innovativeness

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
10 صحفه WORD
42509

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه‌ها
۱٫مقدمه
۲٫بررسی منابع
۲٫۱٫نوآوری
۲٫۲٫فرهنگ سازمانی
۲٫۳٫ فرهنگ سازمانی و نوآوری
۳٫ روش تحقیق
۳٫۱٫ جمع آوری داده ها و نمونه
۳٫۲٫ سنجش‏ها
۴٫ نتایج
جدول ۱: همبستگی‏ها و آمار توصیفی
جدول ۲: نتایج تحلیل رگرسیون فرهنگ سازمانی بر نوآوری محصول
۵٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

شرکت‏های متوسط و کوچک (SMEها) عامل اصلی نوآوری در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از جمله مالزی است. با این حال، فعالیت‌های نوآوری در میان SMEها در مالزی هنوز دلگرم‌کننده نیست. مطالعات اخیر طیفی از عامل‌های تعیین‌کنندۀ ساختاری، بیرونی و درونی نوآوری را در میان SMEها نشان داد. در میان این عامل‌های تعیین‌کننده، ادعا شده فرهنگ سازمانی تاثیر معنی‏دارتر دارد. با این حال، تنها چند مطالعه هست که رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری محصول را در میان SMEها در مالزی بررسی کرده‌اند. هدف این تحقیق پر کردن این شکاف با بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری محصول در میان SMEها در منطقه جنوبی مالزی است. سی و شش کسب و کار کوچک در این تحقیق مشارکت کردند آنها به ابزار ثبت شده نظرسنجی فرهنگ سازمانی دنیسون (OCS) و گویه‌های نوآوری محصول خود-توسعه پاسخ دادند. نتایج نشان داد سه وجه از چهار وجه فرهنگ سازمانی (ماموریت، سازگاری، مشارکت) رابطه معنی‌دار با نوآوری محصول دارند. این نتیجه اهمیت ثبت فرهنگ سازمانی رقابتی در میان SMEها را با تمرکز بر این ابعاد ثابت می‌کند. بنابراین، برنامه‌های توسعه رهبری برای کارآفرین‌ها باید صلاحیت‌های فرهنگ سازی داشته باشند تا از پایداری SMEها اطمینان حاصل شود.

دانلود مقاله isi رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری محصول

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *