خانه / مدیریت و کارآفرینی / سازمان و مدیریت / دانلود مقاله isi مدیریت عمومی جدید در مدل پیچیدگی
دانلود مقاله isi مدیریت عمومی جدید در مدل پیچیدگی

دانلود مقاله isi مدیریت عمومی جدید در مدل پیچیدگی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدیریت عمومی جدید در مدل پیچیدگی

عنوان انگليسي مقاله :: The New Public Management within the Complexity Model

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
5 صحفه PDF
7 صحفه WORD
42692

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱-مقدمه
۲-مدیریت عمومی جدید – بهره وری و ارزیابی
۳-نمودار سطح اجرایی محلی
شکل یک: نمودار سیستم اجرایی محلی، آتور ۲۰۱۳
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

هدف این مقاله بوجود آوردن شرایط و نتایجی است که در زمان مشاهده¬ی مدیریت عمومی جدید از طریق الگوی پیچیدگی بدست می آید. نظریه ی پیچیدگی و مدیریت عمومی جدید در زمان هدایت رفتار در سیستم های سازمانی نقطه نظری را برای نمایش و بازخورد به اشتراک می گذارد. مدیریت عمومی جدید در زمانی که مسئولیت ها برای نیل به اهداف به وضوح تعریف می شوند بر روی نتایج تمرکز می کند و بر نیاز ارزیابی عملکرد بر روی مقیاس اهداف بدست آمده تأکید می¬کند. این مقاله چگونگی توانایی تکامل مدیریت عمومی در زمان اطلاع از این دو مفهوم و نیز در زمان سروکارداشتن با منایع محدود و چالش های متعدد ایجاد شده توسط پیچیدگی سیستمی که به آن وابسته است را ترکیب می¬کند.

دانلود مقاله isi مدیریت عمومی جدید در مدل پیچیدگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *