خانه / مهندسی برق و الکترونیک / ماشین های الکتریکی / دانلود مقاله isi کنترل برداری بدون-سنسورسرعت یک موتور القایی بدون یاتاقان با استفاده از ناظر (Obderver) سرعت معکوس شبکه عصبی مصنوعی
دانلود ترجمه فارسي pdf مقاله کنترل برداری بدون-سنسورسرعت یک موتور القایی بدون یاتاقان با استفاده از ناظر (Obderver) سرعت معکوس شبکه عصبی مصنوعی

دانلود مقاله isi کنترل برداری بدون-سنسورسرعت یک موتور القایی بدون یاتاقان با استفاده از ناظر (Obderver) سرعت معکوس شبکه عصبی مصنوعی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل برداری بدون-سنسورسرعت یک موتور القایی بدون یاتاقان با استفاده از ناظر (Obderver) سرعت معکوس شبکه عصبی مصنوعی

عنوان انگليسي مقاله :: Speed-Sensorless Vector Control of a Bearingless Induction Motor With Artificial Neural Network Inverse Speed Observer

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
26 صحفه WORD
53130

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
اصطلاحات مرتبط
مقدمه
اصل تولید نیروی تعلیق شعاعی
شکل ۱٫ اصلی تولید نیروی تعلیق شعاعی.
طراحی ناظر سرعت
سیستم معکوس چپ
شکل ۲٫ سیستم تشخیص مرکب
ناظر سرعت با استفاده از روش سیستم معکوس
شکل ۳٫ اصل مشاهده سرعت، مبنی بر روش سیستم معکوس.
شکل ۴٫ دیاگرام شماتیکی از ناظر سرعت با استفاده از روش سیستم معکوس.
ناظر سرعت مبنی بر معکوس ANN
کنترل برداری بدون-سنسور سرعت
شکل ۵٫ دیاگرام بلوکی کنترل برداری بدون-سنسور-سرعت برای BIM.
جدول ۱٫ پارامترهای BIM
آزمایشا ت و تجزیه و تحلیل ها
شکل ۶٫ اطلاعات آموزش جمع آوری شده. (a) rω. (b) . (c) . (d) . (e) .
شکل ۷٫ خطای آموزش.
شکل ۸٫ نتایج آزمایش (۵۰ r/min). (a) سرعت تخمین زذه شده. (b) سرعت واقعی. (c) (d) .
شکل ۹٫ نتایج آزمایش (۱۰۰۰ r/min). (a) سرعت تخمین زده شده. (b) سرعت واقعی. (c) . (d) .
شکل ۱۱٫ نتایج آزمایش (۶۰۰ r/min با بار). (a) سرعت تخمین زده شده. (b) سرعت واقعی. (c) . (d) T.
نتیجه گیری
جدول ۳٫ مقایسه میان سرعت تخمین زده شده و سرعت واقعی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

به منظور جلوگیری از اثر تشخیص سرعت بر پایین آمدن پایداری و دقت سیستم موتور القایی بدون یاتاقان، این مقاله تکنیکی تازه برای مشاهده سرعت با استفاده از روش معکوس شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، ارایه می دهد. زیرسیستم درونی تشکیل شده از جریان های سیم پیچی سرعت و گشتاور، مدل شده اند و سپس معکوس سازی آن با استفاده از ANN صورت گرفته است. سرعت موتور، بطور موفقیت بخشی با سری کردن زیرسیستم اصلی با معکوسش، مشاهده شده است. سرعت مشاهده شده به حلقه کنترل سرعت پیشخور (فیربک) شده، و ازینرو درایو برداری بدون سنسور-سرعت محقق می شود. سودمندی این روش، با استفاده از نتایج آزمایشی نشان داده شده است.

دانلود مقاله isi کنترل برداری بدون-سنسورسرعت یک موتور القایی بدون یاتاقان با استفاده از ناظر (Obderver) سرعت معکوس شبکه عصبی مصنوعی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *