خانه / مهندسی برق و الکترونیک / عایق الکتریکی / دانلود مقاله isi رفتار بار فضایی در عایق کاغذ آغشته به روغن چند لایه تحت ولتاژهای DC و دماهای مختلف
مقاله علمي انگليسي و فارسي رفتار بار فضایی در عایق کاغذ آغشته به روغن چند لایه تحت ولتاژهای DC و دماهای مختلف

دانلود مقاله isi رفتار بار فضایی در عایق کاغذ آغشته به روغن چند لایه تحت ولتاژهای DC و دماهای مختلف

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi رفتار بار فضایی در عایق کاغذ آغشته به روغن چند لایه تحت ولتاژهای DC و دماهای مختلف

عنوان انگليسي مقاله :: Space Charge Behavior in Multi-layer Oil-paper Insulation under Different DC Voltages and Temperatures

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
33 صحفه WORD
53141

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
اصطلاحات مربوطه
مقدمه
آزمایشات
شکل ۱٫ دیاگرام کلی ترتیب نمونه. (در شکل layer interface = رابط لایه)
شکل ۲٫ نمایش نقاط اندازه گیری آزمایشی.
نتایج و بحث
آزمایش ولتاژ پله
شکل ۳٫ آزمایش ولتاژ پله (تحت دمای ۲۰ درجه سیلیسیوس).
آزمایش های PEA در دمای
شکل ۴٫ پویایی (حرکات) بار فضایی تحت میدان های الکتریکی گوناگون (volts-on در ۲۰ درجه).
شکل ۵٫ پویای بار فضایی در میدان های الکتریکی مختلف dc (volts-off در ۲۰ درجه سیلیسیوس).
شکل ۶٫ تباهی بار الکتریکی پس از فشار الکتریکی dc (20 درجه سیلیسیوس).
شکل ۷٫ پویایی های بار فضایی در میدان های الکتریکی dc مختلف (volts-on در دمای ۴۰ درجه).
تباهی
شکل ۸٫ پویای های بار فضایی تحت میدان های الکتریکی dc مختلف (volts-off در دمای ۴۰ درجه).
آزمایش های PEA در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد
شکل ۹٫ تباهی بار فضایی پس از تنش الکتریکی dc (40 درجه سیلیسیوس).
تباهی (خنثی شدن بار)
آزمایش های PEA در دمای ۶۰ درجه سیلیسیوس
شکل ۱۰٫ پویایی های بار فضایی تحت میدان های الکتریکی dc گوناگون (volts-on و ۶۰ درجه).
شکل ۱۱٫ پویایی بار فضایی در میدان های الکتریکی dc مختلف (volts-off در دمای ۶۰ درجه).
تباهی (از بین رفتن بار فضایی)
شکل ۱۲٫ از بین رفتن بار فضایی پس از تنش الکتریکی dc (60 درجه سیلیسیوس).
مناظرات
تاثیر پلاریزاسیون بر گروه قطب
از بین رفتن بارهای فضایی
شکل ۱۳٫ شکل های مربوط به بار فضایی، پس از رهایی از پلاریزاسیون محلی (۲۰ درجه، ۴ kV).
اثر دما و ولتاژ اعمالی در هین VOLTS-ON
شکل ۱۴٫ چگالی بار در کاتد (volts-on در۶۰ دقیقه) در مقابل ولتاژهای اعمالی تحت دماهای متفاوت.
میدان الکتریکی در VOLTS-ON
شکل ۱۵٫ بیشینه میدان الکتریکی در هین volts-off.
شکل ۱۶٫ نسبت ماکزیمم میدان الکتریکی هین volts-on در میدان الکتریکی اعمالی.
زمان تباهی
شکل ۱۷٫ ماکزیمم مقدار چگالی بار در حجم، در مقابل زمان تباهی.
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

کاغذ روغنی (کاغذ آغشته به روغن) به عنوان یک سیستم عایقی قابل اطمینان، در کابل ها و ترانس های قدرت بصورت گسترده بکار می روند. ویژگی های دی الکتریکی عایق سازی کاغذ روغنی، نقشی مهم در عملکرد مطمین تجهیزات قدرت دارد. اگرچه، شکل گیری و پویایی بار فضایی می تواند عملکرد ماده عایقی را تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، بار فضایی در سیستم عایقی کاغذ روغنی، با استفاده از روش الکتروآکوستیک پالس شده (PEA) مورد بررسی قرار گرفته است. یک دسته اندازه گیری بهنگامی که سیستم در معرض ولتاژهای اعملی مختلف در دماهای گوناگون قرار داشت، انجام پذیرفته است. رفتار بار در سیستم ایزولاسیون (عایقی) تحلیل شده و اثر دما بر پویایی بار نیز مورد بحث قرار گرفته است. نتایج آزمایش نشان می دهند که تزریق بارهای همنام، تحت همه شرایط آزمایشی انجام می شود، ولتاژ dc اعمالی اساسا بر روی مقدار بار فضایی تاثیر گذاشته، درحالیکه دما اثر بیشتری بر توزیع و پویایی بار فضایی درون نمونه های کاغذ روغنی می گذارد.

دانلود مقاله isi رفتار بار فضایی در عایق کاغذ آغشته به روغن چند لایه تحت ولتاژهای DC و دماهای مختلف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *