خانه / مدیریت و کارآفرینی / کارآفرینی و مدیریت کسب و کار / دانلود مقاله isi مدل شبیه سازی برای انگیزش ایجاد اقدامات کارآفرین
دانلود مقاله isi مدل شبیه سازی برای انگیزش ایجاد اقدامات کارآفرین

دانلود مقاله isi مدل شبیه سازی برای انگیزش ایجاد اقدامات کارآفرین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدل شبیه سازی برای انگیزش ایجاد اقدامات کارآفرین

عنوان انگليسي مقاله :: Simulation Model for Motivating the Creation of Entrepreneurship Actions

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
13 صحفه WORD
9485

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژه های کلیدی
۱٫ مقدمه
۲٫ مدیریت و بودجه گذاری تجارت دلگرم کننده جدید
۳٫ مدلسازی تجارت دلگرم کننده جدید
۴٫ نگرش رده بالا به تجارت های دلگرم کننده جدید
۵٫ پویایی های سیستم برای مدل تجارت دلگرم کننده جدید
۶٫ تعامل بین مدل ها/ابعاد
۶-۱ انکوباتور تجاری مجازی
۶-۲ انکوباتور تکنولوژی – شبکه های تولید
۷٫ پیاده سازی مدل های تجارت دلگرم کننده جدید
۷-۱ بررسی مرحله ای سیستم
۷-۲ اجرا و نتایج
۸٫ نتیجه گیری و تحقیقات بعدی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

شرکت های نرم افزاری کوچک و متوسط بایستی تشویق شوند تا نقش پیشرو در بهره برداری از فرصت های جدید را بر عهده گیرند. لازم است که نقش مهم مهندسی، فناوری و توسعه را در شرکت های نرم افزاری کوچک و متوسط و در جهت کاهش فقر و توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی، بسط داده، پیاده سازی کرده و مورد تاکید قرار داد. در این مقاله، حوزه ای وجود دارد که در مورد راه های تشویق به ایجاد و تثبیت شرکت های نرم افزاری جدید اطلاع رسانی می کند و نقش مهم ایجاد شرکت های جدید در صنعت در حال تحول و تغییر را شرح می دهد. همچنین تجزیه و تحلیل کامپیوتری از طریق مدل های شبیه سازی پویا [۱] (iThink) وجود دارد، که در جهت شبیه سازی تمامی موقعیت ها و صحنه های مختلف برای تشویق شرکت های نرم افزاری جدید و پیش بینی برآیند آنها است. مطالعات مرتبط به روش های محاسباتی تخصیص یافته اند، و نیرو محرکه ای برای تحقیقات بعدی در این رشته هستند.

دانلود مقاله isi مدل شبیه سازی برای انگیزش ایجاد اقدامات کارآفرین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *