خانه / مهندسی برق و الکترونیک / ماشین های الکتریکی / دانلود مقاله isi کنترل سرعت بدون-سنسور جهت دهی میدان استاتور غیر مستقیم برای درایو موتور القایی تکفاز
دانلود مقاله isi کنترل سرعت بدون-سنسور جهت دهی میدان استاتور غیر مستقیم برای درایو موتور القایی تکفاز

دانلود مقاله isi کنترل سرعت بدون-سنسور جهت دهی میدان استاتور غیر مستقیم برای درایو موتور القایی تکفاز

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کنترل سرعت بدون-سنسور جهت دهی میدان استاتور غیر مستقیم برای درایو موتور القایی تکفاز

عنوان انگليسي مقاله :: Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed Control for Single-Phase Induction Motor Drive

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
22 صحفه WORD
53108

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
اصطلاحات شاخص
مقدمه
مدل SPIM
کنترل شار-استاتور-جهت یافته غیرمستقیم
الگوریتم کنترل سرعت بدون-سنسور
شکل ۱٫ خطای جریان محور q مرتبط با فرکانس زاویه ای لغزش.
شکل ۲٫ بلوک دیاگرام تخمین فرکانس زاویه ای لغزش.
پیاده سازی تجربی (آزمایشی)
شکل ۳٫ دیاگرام بلوکی ISFOC بدون سنسور سرعت برای درایو SPIM.
شکل ۴٫ طرح استفاده شده برای ترتیب آزمایش.
شکل ۵٫ تصویر سیستم آزمایش.
شکل ۶٫ نتایج شبیه سازی و آزمایش برای یک سرعت مرجع پله . (a) شبیه سازی شده. (b) آزمایشی. (c) شبیه سازی شده. (d) آزمایشی. (e) شبیه سازی شده. (f) آزمایشی. (g) شبیه سازی شده. (h) آزمایشی.
شکل ۶٫ (ادامه). نتایج آزمایش و شبیه سازی شده برای یک سرعت مرجع پله . (i) شبیه سازی شده. (j) آزمایشی
شکل ۷٫ نتایج شبیه سازی شده و آزمایشی، برای معکوس کردن مرجع سرعت از به . (a) شبیه سازی شده. (b) آزمایشی. (c) شبیه سازی شده. (d) تجربی.
شکل ۸٫ نتایج شبیه سازی شده و آزمایشی برای به ازای معکوس شدن سرعت مرجع از به . (a) شبیه سازی شده. (b) آزمایشی.
نتیجه گیری
جدول ۱٫ پارامترهای موتور القایی تکفاز
جدول ۲٫ بهره های کنترل کننده های مختلف

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

نیاز صنعتی برای کنترل یک ماشین القایی، بدون استفاده از سنسور مکانیکی، در حال افزایش است، و این در نشریات جدید بخوبی بچشم می خورد. تمرکز، بر روی بهبود کنترل، بدون یک سنسور مکانیکی است. یک روش جدید برای پیاده سازی یک کنترل شار-استاتور-جهت-یافته ی غیر مستقیم (ISFOC) بدون سنسور، برای درایو یک موتور القایی تکفاز (SPIM)، در این مقاله ارایه شده است. روش ارایه شده ی تخمین سرعت روتور، تنها بر مبنای اندازه گیری های جریان های سیم پیچ های اصلی و کمکی استاتور، و نیز اندازه گیری جریان محور q مرجع، که توسط الگوریتم کنترلی تولید می شود، می باشد. خطای جریان محور q اندازه گیری شده از مقدار مرجع آن، کنترل کننده ی تناسبی-انتگرالی را تغذیه می کند، و خروجی آن فرکانس زاویه ای لغزش تخمین زده شده، می باشد. نتایج تجربی بدست آمده برای کنترل سرعت ISFOC (کنترل شار-استاتور-جهت-یافته ی غیر مستقیم) بدون سنسور یک درایو SPIM، با استفاده از یک سیستم dSPACE با برد کنترلر DS1104 مبنی بر پردازشگر سیگنال دیجیتال TMS320F240، ارایه و نیز تجزیه تحلیل شده است. شبیه سازی های دیجیتال و نتایج آزمایشی، به منظور نمایش بهبود در عملکرد الگوریتم بدون-سنسور ارایه شده، ارایه شده اند.

دانلود مقاله isi کنترل سرعت بدون-سنسور جهت دهی میدان استاتور غیر مستقیم برای درایو موتور القایی تکفاز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *