خانه / مدیریت و کارآفرینی / کارآفرینی و مدیریت کسب و کار / دانلود مقاله isi عوامل پیش بینی کننده قصد و رفتار کار آفرینانه در زمینه های آموزشی
دانلود مقاله isi عوامل پیش بینی کننده قصد و رفتار کار آفرینانه در زمینه های آموزشی

دانلود مقاله isi عوامل پیش بینی کننده قصد و رفتار کار آفرینانه در زمینه های آموزشی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi عوامل پیش بینی کننده قصد و رفتار کار آفرینانه در زمینه های آموزشی

عنوان انگليسي مقاله :: Predictors of Professional Entrepreneurial Intention and Behavior in the Educational Field

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
10 صحفه WORD
40706

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫ روش
۲٫۱ شرکت کنندگان
۳٫ نتایج
جدول ۱٫ همبستگی بین رفتار و نیات کار آفرینی و عوامل پیش بینی روانی
جدول ۲٫ همبستگی بین عوامل پیش بین
جدول ۳٫ ضریب رگرسیون برای رفتار کار آفرینانه حرفه ای
۴٫ نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مطالعه روابط بین نیات و رفتار کارآفرینانه و مجموعه ای از عوامل روانی را در دانشجویان دو گرایش رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد بررسی کرده است. در این مطالعه از یک مقیاس مشتق شده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده، مقیاس شخصیت فراکنشی بیتمن و کرانتس و یک مقیاس پنج درجه ای برای ارزیابی نگرش نسبت به یادگیری استفاده شد. همچنین از سوالاتی نیز برای ارزیابی نیات و رفتار کارآفرینانه در یک نمونه ۴۸ نفری از فارغ التحصیلان دو گرایش در مقطع کارشناسی ارشد استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش های نسبت به یادگیری و شخصیت فراکنشی عوامل پیش بین مناسبی برای رفتار کارآفرینانه هستند.

دانلود مقاله isi عوامل پیش بینی کننده قصد و رفتار کار آفرینانه در زمینه های آموزشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *