خانه / مهندسی برق و الکترونیک / عایق الکتریکی / دانلود مقاله isi پلیمر پلاسمای پوشش داده شده روی نانو ذرات برای بهبود مشخصات دی‌الکتریکی و عایق الکتریکی نانوکامپوزیت‌ها
دانلود مقاله isi پلیمر پلاسمای پوشش داده شده روی نانو ذرات برای بهبود مشخصات دی‌الکتریکی و عایق الکتریکی نانوکامپوزیت‌ها

دانلود مقاله isi پلیمر پلاسمای پوشش داده شده روی نانو ذرات برای بهبود مشخصات دی‌الکتریکی و عایق الکتریکی نانوکامپوزیت‌ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi پلیمر پلاسمای پوشش داده شده روی نانوذرات برای بهبود مشخصات دی‌الکتریکی و عایق الکتریکی نانوکامپوزیت‌ها

عنوان انگليسي مقاله :: Plasma Polymer-coated on Nanoparticles to Improve Dielectric and Electrical Insulation Properties of Nanocomposites

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
19 صحفه WORD
54023

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
انتخاب مواد
بسپارش پلاسما
شکل۱٫ پیکربندی سیستم فشار پایین بسپارش پلاسما.
آماده‌سازی نانوکامپوزیت
مشخصات ماده و تست‌های الکتریکی
جدول۱٫ نمادها و ترکیبات نمونه‌ها.
شکل۲٫ (الف) درخت‌شدگی الکتریکی و مدار اندازه‌گیری تخلیۀ جزئی. (ب) الکترود سوزنی به سطحی.
نتایج و بحث
نانوکامپوزیت‌های با نانوذرات بسپارشدۀ پلاسما
جدول۲٫ انرژی پیوندی ۱ ثانیه‌ای C و غلظت سطحی از طیف XPS نوار شبه PEO بسپارشدۀ پلاسما.
شکل۳٫ طیف‌های XPS پیک‌های ۱ ثانیه‌ای C نوار شبه PEO بسپار شدۀ پلاسما.
شکل۴٫ تصاویر SEM نمونه‌‌های نانوکامپوزیت‌ (الف) ER-380 و (ب) ER-PP380. فلش‌ها اشاره دارند به نانوذرات یا تجمعات نانوذرات.
شکل۵٫ پیک‌های ۱ ثانیه‌ای C طیف‌های XPS تفکیک یافتۀ نمونه‌های (الف) PER (ب) ER-380 و (ج) ER-PP380.
جدول۳٫ مشخصات پیک‌ها در طیف ۱ ثانیه‌ای PER، ER-380 و ER-PP380.
شکل۶٫ دماهای گذر شیشه برای نمونه‌های PER، ER-380 و ER-PP380.
مشخصات دی‌التریکی
شکل۷٫ درخت شدن الکتریکی نمونه‌های PER، ER-380 و ER-PP380.
شکل۸٫ پارامترهای آماری درخت‌شدگی الکتریکی.
شکل۹٫ ثابت دی‌الکتریکی به عنوان تابعی از فرکانس نمونۀ ER-380 و ER-PP380.
شکل۱۰٫ تلفات دی‌الکتریکی به عنوان تابعی از فرکانس نمونۀ ER-380 و ER-PP380>
شکل۱۱٫ توزیع بار فضائی نمونه‌های نانوکامپوزیتی.
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

نانوکامپوزیت‌های پلیمری در مقایسه با رزین های پر شدۀ مرسوم دارای مشخصات عایق الکتریکی بهتری هستند. با این حال، یکنواختی ضعیف در پراکندگی و تعامل ناکافی قالب پرکننده می‌توانند تاثیر عکسی روی مشخصات عایقی نانوکامپوزیت‌ها داشته باشند. در این مطالعه، استفاده از بسپارش پلاسما برای پوشش دادن لایه‌های پلیمری بسپار (اکسید اتیلن) نانوذرات سیلیس ارائه می‌شود. نشان داده می‌شود که پراکندگی بهتری حاصل شده و پیوندهای C-O بین گروه‌‌های عملکرد سطحی نانوذرات و پلیمر اپوکسی میزبان شکل می‌گیرند. تست‌های عایق الکتریکی نشان می‌دهند که نانوکامپوزیت‌های با نانوذرات سیلس بسپار شده با پلاسما دارای مقاومت بهتر در برابر درخت شدگی الکتریکی، ثابت دی‌الکتریکی کم و نیز افزایش بار فضائی کاهش یافته هستند. بنابراین، بسپارش پلاسما یک تکنیک ساخت امیدبخش در راستای بهبود هر چه بیشتر ترکیب دی‌الکتریک‌های نانوکامپوزیتی با مشخصات بهتر عایق الکتریکی فراهم می‌کند.

دانلود مقاله isi پلیمر پلاسمای پوشش داده شده روی نانو ذرات برای بهبود مشخصات دی‌الکتریکی و عایق الکتریکی نانوکامپوزیت‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *