خانه / مدیریت و کارآفرینی / کارآفرینی و مدیریت کسب و کار / دانلود مقاله isi صفات شخصیتی در برابر ارزش های کاری: سنجش نظریه های روانشناسی روی تمایل کارآفرینی
دانلود مقاله isi صفات شخصیتی در برابر ارزش های کاری: سنجش نظریه های روانشناسی روی تمایل کارآفرینی

دانلود مقاله isi صفات شخصیتی در برابر ارزش های کاری: سنجش نظریه های روانشناسی روی تمایل کارآفرینی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi صفات شخصیتی در برابر ارزش های کاری: سنجش نظریه های روانشناسی روی تمایل کارآفرینی

عنوان انگليسي مقاله :: Personality traits versus work values: Comparing psychological theories on entrepreneurial intention

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
4 صحفه PDF
9 صحفه WORD
40715

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

خلاصه
کلید واژه ها
۱٫مقدمه
شکل ۱: مدل تحلیل
۲٫روش شناسی
۲٫۱نمونه
جدول ۱: رگرسیون سلسله مراتبی
۲٫۲معیارها
۲٫۳تحلیل آماری و نتایج
۳٫بحث و نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مطالعه خصوصیاتی را شناسایی می نماید که به طور مثبت بر تمایل کارآفرینی تاثیر می گذارد. برای انجام چنین کاری، مطالعه صفات شخصیتی را با ارزش های کاری مقایسه می نماید.، فاکتورهای اجتماعی و ویژگی های تحصیلی به عنوان متغیرهای کنترلی عمل می کنند. نمونه، ۱۲۱۰ دانشجوی دانشگاه دولتی را در بر می گیرد. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای آزمون فرضیات به کار گرفته می شود. نتایج نشان می دهد که صفات شخصیتی بیش از ارزش های کاری بر تمایل کارآفرینی تاثیر گذار است.

دانلود مقاله isi صفات شخصیتی در برابر ارزش های کاری: سنجش نظریه های روانشناسی روی تمایل کارآفرینی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *