خانه / مدیریت و کارآفرینی / کارآفرینی و مدیریت کسب و کار / دانلود مقاله isi غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل : نقش بازخورد کار از سرپرست
دانلود مقاله isi غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل : نقش بازخورد کار از سرپرست

دانلود مقاله isi غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل : نقش بازخورد کار از سرپرست

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل : نقش بازخورد کار از سرپرست

عنوان انگليسي مقاله :: Overcoming work-related stress and promoting employee creativity in hotel industry: The role of task feedback from supervisor

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
33 صحفه WORD
2282

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
۱- توسعه تئوری و فرضیه
۱-۱- طبقه بندی استرس ناشی از کار: چالش گرا و مانع گرا
۱-۲- چه زمانی استرس در خلاقیت کار کارکنان، نتیجه بخش خواهد بود؟
۱-۳- استرس چالش گرا، بازخورد کار و خلاقیت کارمند
۱-۴- استرس مانع گرا، بازخورد کار و خلاقیت کارکنان
۲- روش ها
۲-۱- نمونه و روش
۲-۲- اندازه گیری ها
۲-۲-۱- مطالعه آزمایشی
۲-۲-۲- استرس کار
۲-۲-۳- بازخورد کار سرپرست
۲-۲-۴- خلاقیت کارمند
۲-۲-۵- متغیرهای کنترلی
۲-۲-۶- تجزیه و تحلیل
۳- نتایج
۳-۱- آزمایش فرضیه ها
۴ – مباحثه
۱-۴- مفاهیم مدیریتی
۲-۴- محدودیت ها و جهت ها برای تحقیقات آینده

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مطالعه مقالات مبتنی بر صدا را تصویب کرده و به بررسی اهمیت بازخورد کار (مثبت و منفی) سرپرستان در تسهیل ظهور خلاقیت، به عنوان یک بیان از رفتار صدا، از دو نوع استرس ناشی از کار (چالش و مانع گرا) می پردازد. ما استدلال می کنیم که هر دو شکل بازخورد با استرس مربوط به چالش و مانع که منجر به خلاقیت کارکنان می گردد، ارتباط دارد. با استفاده از داده های چند منبع از مجموع ۲۶۵ کارمند تمام وقت چینی در پکن، چین، ما نشان می دهیم که کارکنان تحت استرس مربوط به چالش خلاقیت بیشتری را در زمانی که سطح بازخورد وظیفه مثبت سرپرستان آنها بالا هستند، نشان می دهند. به همین ترتیب، کسانی که با عوامل استرس زای مانع مواجه بودند زمانی که ناظران کمتر بازخورد منفی و بیشتر بازخورد مثبت ارائه می کردند، در کار خلاق تر بودند. پژوهش های آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.

دانلود مقاله isi غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل : نقش بازخورد کار از سرپرست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *