خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi عوامل سازمانی و تاثیر تحریک مشتریان بر عملکرد شرکت های بیمه ای
دانلود مقاله isi عوامل سازمانی و تاثیر تحریک مشتریان بر عملکرد شرکت های بیمه ای

دانلود مقاله isi عوامل سازمانی و تاثیر تحریک مشتریان بر عملکرد شرکت های بیمه ای

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi عوامل سازمانی و تاثیر تحریک مشتریان بر عملکرد شرکت های بیمه ای

عنوان انگليسي مقاله :: Organizational factors and customers’ motivation effect on insurance companies’ performance

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
18 صحفه WORD
39958

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫مرور ادبیات موضوع
۲٫۱عوامل سازمانی
۲٫۲تحریک مشتریان
۲٫۳سن، اندازه، نوع محصول و مدت
۲٫۴عملکرد
۳٫دستور کار تحقیق
۳٫۱مدل تحقیقاتی و فرضیات
۳٫۲متغیرها
شکل ۱٫ مدل تحقیق و فرضیات
۳٫۳پایگاه داده و نمونه
۴٫تحلیل و نتایج
۴٫۱آمار توصیفی
۴٫۲آمار تبیینی
جدول ۱٫ متغیرها
۴٫۲٫۱فاکتورهای سازمانی و رابطه تحریک مشتریان با عملکرد
۴٫۲٫۲تاثیر سن، اندازه و نوع محصول در مدل تحقیقاتی
شکل ۲٫ نتایج SEM برای مدل کلی (همه شرکت ها)
شکل ۳٫ نتایج SEM برای گروه شرکت های بیمه ای فروشنده محصولات غیرعمر
۵٫بحث و بررسی
۵٫۱رابطه عوامل سازمانی و تحریک مشتریان با عملکرد
شکل ۴٫ نتایج SEM برای گروه شرکت های بیمه ای فروشنده محصولات عمر
۵٫۲تاثیر سن، اندازه و نوع محصولات در مدل تحقیقاتی
۵٫۳تاثیر مدت زمانی در عملکرد
۶٫جمع بندی ها و نوآوری ها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مطالعه تحقیقاتی، ارتباطی میان عوامل سازمانی و تاثیر تحریک مشتریان را در عملکرد شرکت های بیمه ای برقرار می کنیم. این مدل تحقیقاتی بر طبق دیدگاه بر مبنای منابع، دو تاثیر سن و اندازه، و نوع محصولات را در نظر می گیریم. نمونه تحت بررسی متشکل از ۲۰۲ شرکت بیمه ای در بازارهای پرتغال و اسپانیا در حدفاصل سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ است، -قبل از بحران مالی بین المللی- و داده های عملکرد شرکت ها در فاصله سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ را در برمی گیرد. روش تحلیل فاکتور و روش مدلسازی معادله ساختاری از جمله ابزارهای این تحلیل هستند. نتایج نشان می دهد که ضرورت های مشتریان و اطمینان مشتریان به شدت روی عوامل سازمانی تاثیر می گذارد و در عوض روی عملکرد شرکت های بیمه ای نیز تاثیرگذار است. نوع محصولات شرکت های بیمه-ای و مدت آنها نیز روی عملکرد موثر است. این مطالعه تحقیقاتی نوآوری های مهمی را ادبیات موضوع و عرصه اجرایی فراهم آورده است.

دانلود مقاله isi عوامل سازمانی و تاثیر تحریک مشتریان بر عملکرد شرکت های بیمه ای

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *