خانه / مهندسی برق و الکترونیک / ماشین های الکتریکی / دانلود مقاله isi مدلسازی و شبیه سازی موتور القایی برای تشخیص نقصهای سیم پیچ های داخلی(نقص اتصال کوتاه در نتیجه ی از بین رفتن عایق سیم پیچ)
دانلود مقاله isi مدلسازی و شبیه سازی موتور القایی برای تشخیص نقصهای سیم پیچ های داخلی(نقص اتصال کوتاه در نتیجه ی از بین رفتن عایق سیم پیچ)

دانلود مقاله isi مدلسازی و شبیه سازی موتور القایی برای تشخیص نقصهای سیم پیچ های داخلی(نقص اتصال کوتاه در نتیجه ی از بین رفتن عایق سیم پیچ)

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدلسازی و شبیه سازی موتور القایی برای تشخیص نقصهای سیم پیچ های داخلی(نقص اتصال کوتاه در نتیجه ی از بین رفتن عایق سیم پیچ)

عنوان انگليسي مقاله :: modelling and simulation of induction motors with inter-turn faults for diagnostics

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
22 صحفه WORD
52838

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫مدل موتور القایی با تعداد دور سیم­پیچهای متفاوت در استاتور
۲-۱٫ تعیین اندوکتانس­ها
شکل۱٫ جابجایی سیم­پیچهای موتور القایی
۲-۲٫ شبیه­سازی موتور القایی نامتقارن
شکل۲٫ شبیه­سازی مدل غیر متقارن موتور القایی
۳٫مدل موتور القایی با اتصال کوتاه سیم­پیچ­های استاتور
شکل۳٫ مدل موتور با اتصال کوتاه سیم پیچ داخلی استاتور
۴٫نتایج شبیه­ سازی
شکل۴٫ تغییرات سرعت و گشتاور
شکل۵٫ جریانهای توالی مثبت و منفی
شکل۶٫ تغییرات سرعت و گشتاور با ۵ دور سیم اتصال کوتاه شده
شکل ۷٫ جریان توالی مثبت، توالی منفی و جریان اتصال کوتاه برای ۵ دور سیم اتصال کوتاه شده
شکل ۸٫ تغییرات سرعت و گشتاور با ۵ دور سیم پیچ اتصال کوتاه شده با ۱٫۵ اهم مقاومت
شکل ۹٫ توالی مثبت، توالی منفی و مدارات اتصال کوتاه برای ۵ دور اتصال کوتاه شده با مقاومت ۱٫۵ اهم
۴-۱٫ مقایسه نتایج شبیه­سازی و تجربی
۴-۲٫رابطه بین دورهای اتصال کوتاه شده و توالی منفی جریان
شکل ۱۰٫ جریان مدار اتصال کوتاه در برابر دورهای اتصال کوتاه شده برای مقادیر متفاوت مقاومت خارجی (rext)
شکل ۱۱٫ جریان توالی منفی در برابر دورهای اتصال کوتاه شده برای مقادیر متفاوت مقاومت خارجی(rext). جریان اتصال کوتاه به وسیله­ی مقاومت ­های ۰، ۰٫۱،۰٫۲و ۰٫۵ اهم محدود شده است.
۴-۳٫ تاثیر دماهای غیر مساوی سیم­پیچی ها
شکل ۱۲٫ جریان توالی منفی در مقابل مقاومت سری اضافه شده runb
جدول ۱٫ نتایج تجربی و شبیه­سازی شده برای تعداد دورهای اتصال کوتاه شده­ی متفاوت که جریان مدار اتصال کوتاه شده­ی آن به صورت خارجی محدود شده است
۵٫جمع ­بندی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله دو مدل محوری متعامد را برای شبیه¬سازی موتورهای القایی سه فاز که سیم¬پیچ نامتقارن دارند و دارای مدارات اتصال کوتاه بر روی استاتور می¬باشند ارائه می¬دهد. مدل اول فرض می¬کند که هر فاز استاتور تعداد سیم¬پیچ¬های متفاوتی دارد. برای مدل نمودن دورهای اتصال کوتاه شده¬ی استاتور، مدل دوم فرض می¬نماید که فاز as دو سیم¬پیچ سری دارد که یکی بخش دست نخورده و دیگری بخش اتصال کوتاه شده را نشان می¬دهد. مدل دوم از نتایج مدل اول برای انتقال فاز as به qd استفاده می¬کند به گونه¬ای که بخش اتصال کوتاه شده به محور q منتقل می¬شود. نتایج شبیه¬سازی دارای سازگاری خوبی با دیگر مطالعات است و با آزمایشات انجام شده بر روی یک موتور خاص که دارای کلیدهایی است که اجازه می¬دهد تعداد متفاوتی از دورها اتصال کوتاه گردند مقایسه گردیده است. مدل در مطالعه¬ی رفتار گذرا و ماندگار موتور القایی با سیم¬پیچهای اتصال کوتاه شده و همچنین در بررسی همزمان(آنلاین) الگوریتم¬های تشخیص عیب استاتور با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است.

دانلود مقاله isi مدلسازی و شبیه سازی موتور القایی برای تشخیص نقصهای سیم پیچ های داخلی(نقص اتصال کوتاه در نتیجه ی از بین رفتن عایق سیم پیچ)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *