خانه / مهندسی برق و الکترونیک / عایق الکتریکی / دانلود مقاله isi مدلسازی تخلیۀ جزئی مراحل اولیه و تنزل اضافه گرمای عایق‌های کاغذ- روغن
دانلود مقاله isi مدلسازی تخلیۀ جزئی مراحل اولیه و تنزل اضافه گرمای عایق‌های کاغذ- روغن

دانلود مقاله isi مدلسازی تخلیۀ جزئی مراحل اولیه و تنزل اضافه گرمای عایق‌های کاغذ- روغن

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدلسازی تخلیۀ جزئی مراحل اولیه و تنزل اضافه گرمای عایق‌های کاغذ- روغن

عنوان انگليسي مقاله :: Modeling of Early Stage Partial Discharge and Overheating Degradation of Paper-oil Insulation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
9 صحفه WORD
53146

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
عبارات کلیدی
مقدمه
توسعۀ دستگاه
آزمایش
اندازه‌گیری مشخصات اساسی تخلیۀ جزئی
نتایج و بحث
اضافه گرمای دما پایین در روغن معدنی
آزمایش
نتیجه و بحث
اضافه گرمای دما پایین در روغن معدنی
آزمایش
نتایج و بحث
اضافه گرمای دما پایین در روغن معدنی با تخته فشاری
آزمایش
نتیجه و بحث
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترانسفورماتور قدرت به دلیل هزینه و عواقب خرابی بالقوۀ آن، یکی از تجهیزات بسیار مهم در سیستم‌های قدرت الکتریکی است. برای تضمین یک تامین انرژی پیوسته، لازم است شرایط غیرطبیعی مثل رفتارهای حرارتی و الکتریکی ارزیابی شود. از این منظر، تحلیل گاز حل شده (DGA) در تشخیص عیوب داخلی تجهیز الکتریکی پر شده با روغن بسیار مفید است. سیستمی توسعه یافته است که امکان شبیه‌سازی تخلیۀ جزئی و اضافه گرما در عایق ترانسفورماتور را میسر می‌کند. با استفاده از این سیستم، ما تحت اضافه‌ گرمای دما پایین در روغن معدنی و روغن نباتی روی DGA مطالعه کردیم.

دانلود مقاله isi مدلسازی تخلیۀ جزئی مراحل اولیه و تنزل اضافه گرمای عایق‌های کاغذ- روغن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *