خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت رفتار سازمانی / دانلود مقاله isi بررسی رابطه بین انگیزه کارآفرینان زن و بقای کسب و کار
دانلود مقاله isi بررسی رابطه بین انگیزه کارآفرینان زن و بقای کسب و کار

دانلود مقاله isi بررسی رابطه بین انگیزه کارآفرینان زن و بقای کسب و کار

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi بررسی رابطه بین انگیزه کارآفرینان زن و بقای کسب و کار

عنوان انگليسي مقاله :: Linking female entrepreneurs’ motivation to business survival

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
5 صحفه PDF
14 صحفه WORD
39962

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱) مقدمه
۲) چارچوب نظری: توسعه کسب و کار و انگیزه‌های کارآفرینان زن
۲.۱) توسعه کسب و کار و ریسک‌پذیری
۲.۲) توسعه کسب و کار و دستیابی به تعادل بین کار و زندگی
۲.۳) توسعه کسب و کار و میل به توسعه مهارت‌های کارآفرینانه
۲.۴) توسعه کسب و کار و نیاز به خوداشتغالی
۲.۵) توسعه کسب و کار و تمایل به کسب درآمد بیشتر
۳) روش
۳.۱) روش‌شناسی تحلیل تطبیقی کیفی
۴) نتایج
جدول ۱: تعریف متغیرها
جدول ۲: خروجی تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه قطعی: راه‌حل میانی بقا
جدول ۳: خروجی تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه قطعی: راه‌حل میانی عدم بقا
۵) نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

تحلیل انگیزه کارآفرینان در چارچوب نظریه رفتار سازمانی زمینه پژوهشی پرطرفداری در حوزه مطالعات کارآفرینی زنان است. این پژوهش درصدد است تا انگیزه‌های کارآفرینان زن (ریسک‌پذیری، دستیابی به تعادل بین کار و زندگی، میل به توسعه مهارت‌های کسب و کار، نیاز به خوداشتغالی و تمایل به کسب درآمد بیشتر در مقایسه با حقوق دریافتی از کارفرما) برای دستیابی به بقای کسب و کار را با استفاده از روش تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه قطعی(csQCA) بررسی کند. نتایج این تحلیل از این قرار است: (الف) احتمال موفقیت زنان دارای انگیزه دستیابی به تعادل بهتر بین کار و زندگی کمتر است.؛ (ب) احتمال موفقیت زنان دارای انگیزه ریسک‌پذیری بیشتر است.

دانلود مقاله isi بررسی رابطه بین انگیزه کارآفرینان زن و بقای کسب و کار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *