خانه / مدیریت و کارآفرینی / کارآفرینی و مدیریت کسب و کار / دانلود مقاله isi چگونه مجاورت بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تاثیر می گذارد؟ مطالعه یک خوشه تجارت محصولات کشاورزی
دانلود مقاله isi چگونه مجاورت بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تاثیر می گذارد؟ مطالعه یک خوشه تجارت محصولات کشاورزی

دانلود مقاله isi چگونه مجاورت بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تاثیر می گذارد؟ مطالعه یک خوشه تجارت محصولات کشاورزی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi چگونه مجاورت بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تاثیر می گذارد؟ مطالعه یک خوشه تجارت محصولات کشاورزی

عنوان انگليسي مقاله :: How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
10 صحفه PDF
27 صحفه WORD
50180

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه ها
۱٫ مقدمه
۲٫ پس زمینه تئوریک، مدل و فرضیه ها
۲٫۱٫ همکاری بازاریابی بین شرکتی در خوشه ها
۲٫۲٫ سوابق همکاری بازاریابی بین شرکتی: شبکه های اجتماعی و مجاورت
۲٫۳٫ چندبعدی بودن مجاورت
۲٫۴٫ مدل تئوریک و فرضیه ها
شکل ۱٫ مدل پیشنهادی: روابط میان مجاورتها و همکاری بازاریابی بین شرکتی.
۳٫ زمینه تحقیقاتی، طراحی تحقیق، روش و داده ها
۳٫۱٫ زمینه تحقیقاتی
۳٫۲٫ طراحی و روش تحقیق
شرکت ۲٫ توزیع شرکتها در خوشه تجارت کشاورزی.
۳٫۳٫ توصیف داده ها
۴٫ نتایج و بحث
جدول ۱٫ تحلیل عاملی تاییدی برای تحقیق آنلاین.
۴٫۱٫ مدل سنجش و SEM
جدول ۲٫ تحلیل عاملی تاییدی برای مدل سنجشی.
۵٫ جمع بندیها، مفاهیم ضمنی و تحقیقات آتی
پیوست A. آیتم های پیشنهادی برای ساختارها

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مطالعه به بررسی همکاری بازاریابی بین شرکتهای بازاریابی می پردازد که در یک خوشه مشترک تجارت محصولات کشاورزی قرار دارند، و از چشم انداز مجاورتی توسعه داده شده در جغرافیای اقتصادی استفاده می-کنند. پس از مروری بر مقالات مرتبط، ما مقیاسی را برای سنجش همکاری بازاریابی بین شرکتی و ابعاد مختلف مجاورت (شناختی، جغرافیایی، نهادی، سازمانی و اجتماعی)ارائه می کنیم،و روابط بین این عناصر را در چارچوب کشور شیلی، به عنوان یک اقتصاد نوظهور، می آزماییم. این یافته ها موید این نتیجه گیری هستند که همکاری بازاریابی بین شرکتی در خوشه انتخاب شده تجارت محصولات کشاورزی اصولا به مجاورت اجتماعی بستگی دارد. علاوه بر این، برخلاف آنچه در مقالات تحقیقاتی درباره انواع دیگر همکاری ذکر شده است، مجاورت جغرافیایی اهمیت خاصی ندارد.

دانلود مقاله isi چگونه مجاورت بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تاثیر می گذارد؟ مطالعه یک خوشه تجارت محصولات کشاورزی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *