خانه / مدیریت و کارآفرینی / سیستم های اطلاعاتی / دانلود مقاله isi نحوه استفاده مدیران عامل از سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت برای اجرای راهبرد در بیمارستان‌ها
دانلود ترجمه فارسي pdf مقاله نحوه استفاده مدیران عامل از سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت برای اجرای راهبرد در بیمارستان‌ها

دانلود مقاله isi نحوه استفاده مدیران عامل از سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت برای اجرای راهبرد در بیمارستان‌ها

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi نحوه استفاده مدیران عامل از سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت برای اجرای راهبرد در بیمارستان‌ها

عنوان انگليسي مقاله :: How CEOs use management information systems for strategy implementation in hospitals

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
13 صحفه PDF
24 صحفه WORD
7417

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلمات‌ کلیدی
۱٫مقدمه
۲٫نظریه و اهداف تحقیقاتی
۳٫مطالعه تجربی
۴٫نتایج
۴٫۱تحلیل‌های سوالات پژوهش
۵٫بحث و نتیجه‌گیری
پیوست A: سوالات پرسشنامه

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ظاهرا، تغییرات نهادی و بازاری بیمارستان‌های دنیای غربی را مجبور می‌سازند تا راهبردهای شرکتی خود را در مورد کارآمدی بیشتر در هزینه و از طرف دیگر انطعاف‌پذیری بیشتر درباره تقاضاهای مشتری احیاء کنند. با این‌حال، به ظاهر تفاوت بیمارستان‌ها با توجه به میزان توانایی آنها در اجرای کارآمد این نوع راهبردها است. این مقاله بررسی می‌کند که آیا این سطوح مختلف کارایی به نحوه استفاده «مدیران ارشد» بیمارستان‌ها از سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (MIS) بستگی دارد یا نه. براساس داده‌های به دست آمده از ۲۱۸ مدیر عامل بیمارستان‌های دولتی در اسپانیا، تحلیل می‌کنیم که چگونه پیش‌زمینه‌های حرفه‌ای و تحصیلی مدیران عامل بر استفاده آنها از MIS تاثیر‌گذار است و در نتیجه اینکه چگونه استفاده آنها از MIS از اجرای این اهداف راهبردی حمایت می‌‌کند یا مانع آن می‌شود. این نتایج نشان می‌دهند که مدیران عامل اجرایی با پیش‌زمینه بالینی برجسته بر اطلاعات غیر مالی در تصمیم‌گیری تمرکز بیشتری دارند و سبک تعاملی استفاده از MIS را ترجیح می‌دهند که در کل از راهبردهای انعطاف‌پذیری حمایت می‌کنند. به نظر می‌رسد که مدیران عامل دارای پیش‌زمینه اجرایی برجسته، با توجه به تمایل خود بر تاکید بر اطلاعات مالی همراه با کاربرد تشخیصی MIS، در ایجاد راهبرد‌های کاهش هزینه کارآمدی بیشتری دارند. پیامد‌هایی برای مدیریت راهبردی بیمارستان‌ها مطرح شده‌اند.

دانلود مقاله isi نحوه استفاده مدیران عامل از سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت برای اجرای راهبرد در بیمارستان‌ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *