خانه / مدیریت و کارآفرینی / کارآفرینی و مدیریت کسب و کار / دانلود مقاله isi سناریوهای آینده جهت الهام بخشیدن به نوآوری
دانلود مقاله isi سناریوهای آینده جهت الهام بخشیدن به نوآوری

دانلود مقاله isi سناریوهای آینده جهت الهام بخشیدن به نوآوری

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سناریوهای آینده جهت الهام بخشیدن به نوآوری

عنوان انگليسي مقاله :: Future scenarios to inspire innovation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
28 صحفه WORD
2377

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلید واژه ها
۱٫مقدمه
۱٫۱ ایجاد و استفاده از سناریوهای آینده
۱٫۲چالش های بزرگ
۲٫مطالب و روشها
۳٫مفاهیم نوآوری، آینده اندیشی و سناریوها
۳٫۱ سیستم های نوآوری
۳٫۲ آینده اندیشی
۳٫۳ تمرین سناریو و فنون مربوطه
جدول ۱٫ گونه های تفکر در مورد آینده (اقتباس از Jorgensen)
۴٫ نتایج و معانی ضمنی
۴٫۱ پنجره فرصت
۴٫۲ منطق برای کنش
۴٫۲٫۱ قالب بندی مرزها
۴٫۲٫۲ پس نگری اهداف
۴٫۲٫۳ پس نگری اصول
۴٫۳ قدرتمندسازی صاحبان نوآوری
جدول شماره ۲٫ ارتباط گروههای تمرین سناریو های آینده از جنبۀ سیاست گذاری به همراه گونه های تفکر در آینده
۵٫ بحث
جدول شماره ۳٫شیوه های مختلف آینده اندیشی برای جهت دهی به نظام های نوآوری از طریق سناریوهای آینده
۶٫ نتیجه گیری
ضمیمۀ ۱٫ مروری بر مطالعات موردی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در سالهای اخیر مباحث پیچیده جهانی که با بحران اقتصادی ومالی شتاب گرفتند به خط مقدم سیاستگزاری راه یافته اند. در این چالشهای بزرگ لازم است سیاستگزاران به انواع مختلفی از مباحث مرتبط به هم بپردازند که هنوز در قالب دانش منسجم و توزیع نشده اند. باتوجه به پویایی اجتماعی نوآوری، زیر مجموعه های جدید اجتماعی –فنی در حال پیدایش هستند، اما از ایده های جدید بهره برداری نمی شود و برای بررسی این چالشهای بزرگ راه حلهای پایداری وجود ندارد. در این مقاله ما استدلال می کنیم که مبحث چگونگی بروز دانش در این عدم بهره برداری می تواند نقش داشته باشد.به عنوان مثال وقتی محرکان تغییر علاوه بر کثرتشان، متغیر نیز هستند منطقی نیست که براساس داده ها و روابط گذشته آینده را تخمین زد. این مقاله شیوه هایی را بررسی می کند که در آنها آینده اندیشی ابزاری برای الهام بخشی اقدامات وساختارهایی است که به بررسی چالشهای بزرگ می پردازند. با تحلیل چند مورد سناریو، عناصر عملیات مناسب و اصول چگونگی تقویت سیستم های نوآوری سناریوهای آینده شناسایی می شوند. این شناسایی لازم است زیرا خود نوآوری باید به سمت راههای پایدارتری هدایت شود که تغییر سیستم های فنی-اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

دانلود مقاله isi سناریوهای آینده جهت الهام بخشیدن به نوآوری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *