خانه / مدیریت و کارآفرینی / سیستم های اطلاعاتی / دانلود مقاله isi الزامات عملکردی برای سیستم اطلاعات مدیریت مزرعه در آینده
دانلود مقاله isi الزامات عملکردی برای سیستم اطلاعات مدیریت مزرعه در آینده

دانلود مقاله isi الزامات عملکردی برای سیستم اطلاعات مدیریت مزرعه در آینده

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi الزامات عملکردی برای سیستم اطلاعات مدیریت مزرعه در آینده

عنوان انگليسي مقاله :: Functional requirements for a future farm management information system

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
39 صحفه WORD
7449

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
نمودار: رویه مدل سازی و تحلیل
روش پژوهش
جدول ۱ : توضیح فرایند تصمیم سازی
نتایج
مدلسازی دانش
فرایندهای تصمیم گیری
ویژگیهای داده
نیازمندی های عملکردی و تصمیم گیری یاری شده
جدول ۲ : تشریح داده ها برای سطوع اجرایی
بحث در مورد نتایج
نمودار: تصمیم گیری (تصمیم سازی)
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

به عنوان گامی فراتر در زمینۀ مدل سازی مفهومی و اطلاعاتی، که شامل مشخصه های محتوای دانش فرایندهای تصمیم گیری و شامل اطلاعات تعبیه شده در موجودیت های اطلاعاتی می شود، اشتقاقی از الزامات عملکردی به اجرا درآمد که با هدف حمایت و راهنمایی انتخاب زیرساختهای فن‏آوری سیستم اختصاصی اطلاعات مدیریت مزرعه (FMIS) اجرا شد. در این تحقیق از روش تحلیل وظیفۀ مرکزی (CTA) استفاده شد که شامل ترکیبی از مدلسازی بر پایۀ علم، مدلسازی بر پایۀ عمل، و مدلسازی اطلاعات یکپارچه است. موجودیتهای “فرایندی” مدل جریان اطلاعات که نمایانگر فرایند استفاده از اطلاعات است و نهادهای “اطلاعاتی” که نمایندۀ عناصر داده ای هستند را برای مورد خاص باروری شناسایی کردیم. این شناسایی فرایندهای استفاده همانند عناصر داده ای مرتبط، نشان دهندۀ پیچیدگی فرایند تصمیم گیری در دامنۀ عملیات میدانی است. در تجزیۀ رسمی و کاملاً ساختار یافتۀ جریان اطلاعات، عوامل متعددی لازم است تا اطلاعات را به فرایندهای تصمیم گیری برسانیم و بتوانیم شبیه سازی کاملی از دانش درونی‏ای که کشاورز در حال حاضر به کار می گیرد را به دست آوریم. بویژه، باید مفهوم خدمات یاری رسان را تکامل بخشید تا در آینده فرایندهای تصمیم گیری خودکار تری را به دست آورده و حفظ کنیم. مفاهیم و طراحی های جدید در مدیریت اطلاعات به این معنی است که کشاورز باید آمادۀ اتخاذ عادتهای کاری جدید و یا شاید دریافت آموزشهای جدید باشد.

دانلود مقاله isi الزامات عملکردی برای سیستم اطلاعات مدیریت مزرعه در آینده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *