خانه / مهندسی برق و الکترونیک / عایق الکتریکی / دانلود مقاله isi ارزیابی مشخصۀ ولتاژ تخلیۀ مقره‌های با برف تجمع یافته برای خطوط انتقال هوایی
دانلود مقاله isi ارزیابی مشخصۀ ولتاژ تخلیۀ مقره‌های با برف تجمع یافته برای خطوط انتقال هوایی

دانلود مقاله isi ارزیابی مشخصۀ ولتاژ تخلیۀ مقره‌های با برف تجمع یافته برای خطوط انتقال هوایی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارزیابی مشخصۀ ولتاژ تخلیۀ مقره‌های با برف تجمع یافته برای خطوط انتقال هوایی

عنوان انگليسي مقاله :: Evaluation of Flashover Voltage Property of Snow Accreted Insulators for Overhead Transmission Lines

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
18 صحفه WORD
53925

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
خاموشی سراسری در منطقۀ نیگاتا
شکل ۱٫ نمونه‌هایی از برف بسته‌ای روی زنجیره مقره‌های میله بلند نصب افقی
روند تست ولتاژ تخلیه برای مقره‌های با برف تجمع یافته
جدول ۱٫ مقادیر هدف پارامترهای برف
جدول۲٫ مشخصات مقره‌های تست
تولید برف مصنوعی
شکل ۲٫ تونل‌های بادی واقع در محفظۀ بزرگ آب و هوا.
شکل ۳٫ ظاهر برف مصنوعی.
تجمع برف بسته‌ای
شکل ۴٫ برف بسته‌ای بدست آمده از یک جاروبرقی دستی کوچک.
افزایش محتوی آب سیال برف تجمع یافته
شکل ۵٫ مقره‌های با برف تجمع یافته.
شکل ۶٫ اسپری کردن آب روی مقرۀ با برف تجمع یافته.
جدول ۳٫ مقاومت پراکندگی مقره‌های با برف تجمع یافته که قبل از تست‌های ولتاژ تخلیه اندازه‌گیری شده‌است.
تست ولتاژ تخلیه
شکل ۷٫ چیدمان برای تست‌های ولتاژ تخلیه در محفظۀ آب و هوا.
شکل ۸٫ مدار تست مربوط به تست‌های ولتاژ تخلیه.
شکل ۹٫ تصاویر فعالیت تخلیه در طی تست ولتاژ روی مقرۀ میله بلند.
مشخصۀ ولتاژ تخلیۀ مقره‌های با برف تجمع یافته روی آنها
تست‌های ولتاژ تخلیۀ مقره‌های کلاس ۱۵۴ کیلوولت
شکل۱۰٫ تغییرات زمانی ولتاژ و جریان پراکندگی در طی تست.
شکل۱۱٫ شکل‌موج‌های جریان پراکندگی در طی تست.
جدول ۴٫ شرایط تست ولتاژ تخلیه
رابطۀ بین رسانائی برف و ولتاژ تخلیه
جدول ۵٫ نتایج تست‌های تخلیۀ ولتاژ مقیاس کامل ۱۵۴ کیلوولتی مربوط به مقره‌های با برف تجمع یافته.
مقایسه بین مقره‌های میله بلند و مقره‌های آویزی بشقابی
شکل ۱۲٫ نتایج تست‌های ولتاژ تخلیه برای مقره‌های با برف تجمع یافته.
نتیجه‌گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در دسامبر سال ۲۰۰۵، به دلیل مقدار زیاد برف مرطوب ترکیب شده با نمک دریا که روی برخی مقره‌های خطوط انتقال هوایی تجمع یافته بود، ژاپن یک خاموشی سراسری را در منطقۀ نیگاتا کاتسو تجربه کرد. به منظور مشخص کردن دلایل قطعی حاصل از برف و افزایش قابلیت اطمینان شبکه‌ها، یک تست برف مقیاس کامل ۱۵۴ کیلوولتی با هدف ارزیابی طرح‌های مختلف مقره توسعه یافت، و تست‌های ولتاژ تخلیۀ مصنوعی مقره‌های همراه با برف تجمع یافته انجام گرفت. تست‌های تخلیۀ ولتاژ بالا نشان دادند که ولتاژ تخلیۀ هر دوی مقره‌های میله بلند و مقره‌های آویزی بشقابی با افزایش هدایت برف کاهش می‌یابد. هچنین، عایق‌های آویزی بشقابی نسبت به مقره‌های میله بلند ولتاژ تخلیۀ به مراتب بیشتری از خود نشان دادند. بنابراین جایگزین کردن مقره‌های میله بلند با مقره‌های آویزی بشقابی به عنوان اقدامی متقابل در برابر تخلیه‌های حاصل از برف، به نظر منطقی می‌آید.

دانلود مقاله isi ارزیابی مشخصۀ ولتاژ تخلیۀ مقره‌های با برف تجمع یافته برای خطوط انتقال هوایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *