خانه / مدیریت و کارآفرینی / سیستم های اطلاعاتی / دانلود مقاله isi ارزیابی سیستم های اطلاعات مدیریت بهداشت منطقه ای موجود : یک مطالعه موردی درباره سیستم های بهداشت منطقه ای در کنیا
دانلود مقاله isi ارزیابی سیستم های اطلاعات مدیریت بهداشت منطقه ای موجود : یک مطالعه موردی درباره سیستم های بهداشت منطقه ای در کنیا

دانلود مقاله isi ارزیابی سیستم های اطلاعات مدیریت بهداشت منطقه ای موجود : یک مطالعه موردی درباره سیستم های بهداشت منطقه ای در کنیا

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ارزیابی سیستم های اطلاعات مدیریت بهداشت منطقه ای موجود : یک مطالعه موردی درباره سیستم های بهداشت منطقه ای در کنیا

عنوان انگليسي مقاله :: Evaluation of existing District Health Management Information Systems: A case study of the District Health Systems in Kenya

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
24 صحفه WORD
7392

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

خلاصه
واژگان کلیدی
۱-معرفی
۲-هدف مطالعه
۳-متدولوژی
۴-نتایج و گفتگوها
۴-۱- فرآیند هایی که در طراحی و اجرای DHMIS های موجود به کار گرفته شدند.
۴-۲ عملکردهای DHMIS ها و نیازهای منبع
جدول ۱- وضعیت و میزان تجهیزات پردازش داده
جدول ۲ – کمیت و کیفیت پرسنل سیستم اطلاعات در محل های مورد مطالعه
جدول ۳ – مشکلات عملیاتی DHMIS در هر DHSو راه حل های پیشنهادی به وسیله پرسنل DHMIS مصاحبه شده
جدول ۴ – کاربران DHMIS و نیازهای اطلاعاتی آنها
۴-۳ کاربران DHMIS و نیازهای اطلاعاتی آنها
جدول ۵ – مشکلات شناخته شده DHMIS به وسیله کاربران و راه حل های پیشنهاد شده
۵-نتایج
نکات خلاصه

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

معرفی: این مقاله برخی از مسائل و چالش های مربوط به نهادینه کردن سیستم مناسب و هماهنگ اطلاعات مدیریت بهداشت منطقه ای (DHMIS) را در محیط هایی که به پشتیبانی بیرونی نیاز دارند، به ویژه محیط هایی که توجه ناکافی به پایداری سیستم ها شده است، مورد بحث و بررسی قرار می دهد. همچنین این مقاله، مسائل اساسی که قابلیت استفاده از DHMIS را برای حمایت از سیستم بهداشت منطقه ای (DHS) تحت تأثیر قرار می دهد، مورد بررسی قرار می دهد که شامل برآورده کردن نیاز های کاربر و آموزش کاربر برای استفاده از اطلاعات در مدیریت و نیز نیاز برای یکپارچه سازی داده ها از تمام سازمان های ارائه کننده خدمات بهداشت و سازمان های وابسته می شود. متد: این مطالعه بین بخشی، در سه DHS در کنیا انجام پذیرفت. داده ها از طریق استفاده از پرسش نامه، بحث های گروهی متمرکز و نقد مقاله های مربوط، گزارش ها و دستورالعمل های کاربردی DHMIS مطالعه شده، جمع آوری گردید. نتایج : پرسنل اصلی در سطح DHS در توسعه و اجرای سیستم های برقرار شده دخالت نداشتند. DHMIS ها تا حدی تفکیک شدند که محصولات اطلاعات آنها، خود از مرزسطوحی که آنها برای خدمت کردن به آن بوجود آمده بودند، عبور کردند. هیچ یک از DHMIS ها کامپیوتری نشده بودند. منابع اصلی برای عملکرد DHMIS ناکافی بود. کفایت پرسنل ۷۳ %، فضای کار ۴۰%، فضای ذخیره ۳۴% و لوازم التحریر ۲۰% بود. ۷۳% کارکنان DHMIS آموزش ندیده بودند و پشتیبانی مدیریتی ۱۳% بود. اطلاعات تولید شده ۳۰% صحیح، ۱۹% کامل، ۲۶% به موقع و ۷۲ % مرتبط بودند. سطح محرمانه بودن و امنیت اطلاعات در نقطه جمع آوری به ترتیب ۳۲% و ۲۲% و امنیت اطلاعات در ۴۸% قرار گرفت. تجهیزات اولیه DHMIS برای پردازش اطلاعات در دسترس نبود. این امر مانع از فراهم نمودن موثر و کافی خدمات اطلاعاتی شد. نتیجه گیری: یک DHMIS موثر برای برنامه ریزی، اجرا، نظارت و فعالیت های ارزیابی DHS ضروری است. بدون اطلاعات دقیق، به موقع، موبوط و کامل، سیستم های اطلاعاتی موجود قادر به تسهیل مدیران DHS در مدیریت کاربردی روزانه خود نیستند. این نتیجه حاصل شد که DHMISهای موجود، پشتیبان عملکردهای مدیریت استراتژیک و کاربردی مدیران DHS نیستند. درنتیجه، DHMIS ها با طراحی ها، منابع عملیاتی و مشکلات مدیریتی فراوان روبرو شدند. یک نیاز ضروری برای کشف امکان محاسبه سیستم های دستی موجود برای استفاده از کاربردهای بالقوه میکروکامپیوترها برای عملیات DHMIS در DHS وجود دارد. طراحان سیستم اطلاعات، همچنین باید مسئله مشارکت همراه با همکاری متقابل را در فعالیت های اطلاعاتی، تطبیق پذیری و نگه داری سیستم ها مد نظر قرار دهند.

دانلود مقاله isi ارزیابی سیستم های اطلاعات مدیریت بهداشت منطقه ای موجود : یک مطالعه موردی درباره سیستم های بهداشت منطقه ای در کنیا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *