خانه / مدیریت و کارآفرینی / کارآفرینی و مدیریت کسب و کار / دانلود مقاله isi مفهوم کارفرمای اقتصادی، محوریت کارفرمای اقتصادی هیئت علمی و دانشجویان در برابر پدیده تجاری سازی
دانلود مقاله isi مفهوم کارفرمای اقتصادی، محوریت کارفرمای اقتصادی هیئت علمی و دانشجویان در برابر پدیده تجاری سازی

دانلود مقاله isi مفهوم کارفرمای اقتصادی، محوریت کارفرمای اقتصادی هیئت علمی و دانشجویان در برابر پدیده تجاری سازی

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مفهوم کارفرمای اقتصادی، محوریت کارفرمای اقتصادی هیئت علمی و دانشجویان در برابر پدیده تجاری سازی

عنوان انگليسي مقاله :: Entrepreneurial Intention, Entrepreneurial Orientation of Faculty and Students towards Commercialization

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
10 صحفه WORD
40709

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان کلیدی
۱-مقدمه
۲-مروری بر پژوهش
۲٫۱ کارفرمایی اقتصادی
۲٫۲ محوریت کارفرمایی اقتصادی
۲٫۳ تمایل بسوی تجاری سازی
۳-روش بررسی
۳٫۱ هدف پژوهش
۳٫۲ نمونه برداری و گردآوری داده
۳٫۳ تجهیزات و قابلیت اطمینان
۳٫۴ شرح آماری
۳٫۵ تحلیل و نتایج
۴-نتیجه گیری
جدول ۱-ماتریس همبستگی متغیرها
جدول ۲-خلاصه رگرسیون برای مدل EI-EO

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مقاله پژوهش کنونی سعی بر کشف رابطه و مفهومی برای کارفرمایی اقتصادی و محوریت آن در کادر هیئت علمی و دانشجویان دارد.این تحقیق بطور نمونه در دانشگاه مالزی انجام شده است.نتایج بیانگر اثرگذاری بیشتر محوریت کارگشایی هیئت علمی و دانشجویان در مقایسه با پژوهش های پیرامون تجاری سازی می باشد.نتایج همچنین نشانگر برخورداری مقاصد بالای کارفرمایی اقتصادی کادر علمی و دانشجویان هستند.این مقاله با پیکره تحقیقات فعلی در زمینه کارفرمایی کادر دانشجویان و هیئت علمی در محیط دانشگاه اعانه دارد.

دانلود مقاله isi مفهوم کارفرمای اقتصادی، محوریت کارفرمای اقتصادی هیئت علمی و دانشجویان در برابر پدیده تجاری سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *