خانه / مهندسی برق و الکترونیک / ماشین های الکتریکی / دانلود مقاله isi کاهش نرخ توان موتورهای القایی که با ترکیبی از ولتاژهای نامتوازن و ولتاژهای بالا و یا پایین کار می کنند
دانلود مقاله isi کاهش نرخ توان موتورهای القایی که با ترکیبی از ولتاژهای نامتوازن و ولتاژهای بالا و یا پایین کار می کنند

دانلود مقاله isi کاهش نرخ توان موتورهای القایی که با ترکیبی از ولتاژهای نامتوازن و ولتاژهای بالا و یا پایین کار می کنند

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi کاهش نرخ توان موتورهای القایی که با ترکیبی از ولتاژهای نامتوازن و ولتاژهای بالا و یا پایین کار می کنند

عنوان انگليسي مقاله :: Derating of induction motors operating with a combination of unbalanced voltages and over or undervoltages

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
7 صحفه PDF
15 صحفه WORD
53219

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
واژگان شاخص
مقدمه
تعریف توازن (تعادل) ولتاژ
شکل۱٫ رابطه¬ی بین تعریف درست عدم توازن ولتاژ و تعریف NEMA برای مقادیر متفاوت عدم توازن NEMA
شکل۲٫ رابطه¬ی بین تعریف درست و تعریف NEMA برای عدم توازن ولتاژ
شکل۳٫ مدار معادل توالی مثبت
شکل۴٫ مدار معادل توالی منفی
مدارهای معادل توالی مثبت و منفی
شکل۵٫ توالی گشتاور مثبت و منفی IM
شکل۶٫ منحنی کاهش نرخ توان IM
منحنی¬های کاهش نرخ برای موتورهای القایی
وارد سازی مقادیر بالا و پایین ولتاژ در منحنی کاهش نرخ
شکل۷٫ فلوچارت کاهش نرخ موتور
شکل۸٫ تغییرات تلفات هسته با ولتاژ نامتوازن
شکل۹٫ واردسازی ولتاژ بالا و پایین در منحنی کاهش نرخ توان
جدول I. ولتاژ عدم توازن
شکل ۱۱٫ ولتاژ پایین اندازه¬گیری شده
شکل۱۱٫ ولتاژهای انداره¬گیری شده نامتوازن
جمع بندی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله کاربرد صحیح ماشینهای القایی را در مواردی که این ماشینها با ولتاژ بالا و پایین نامتوازن تغذیه می¬شوند، بررسی می¬نماید. همچنین تفاوتهایی که بین تعاریف ولتاژ نامتوازن وجود دارد نیز در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته¬است. راه کار اتخاذ شده، استفاده از کاهش نرخ توان NEMA برای ولتاژهای نامتوازن است که مبنایی برای در نظر گرفتن اثرات ولتاژهای بالا و پایین در محاسبات تلفات موتور می¬باشد.

دانلود مقاله isi کاهش نرخ توان موتورهای القایی که با ترکیبی از ولتاژهای نامتوازن و ولتاژهای بالا و یا پایین کار می کنند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *