خانه / مدیریت و کارآفرینی / کارآفرینی و مدیریت کسب و کار / دانلود مقاله isi افزایش تغییر نسل پی در پی توسط پویایی سیستم
دانلود مقاله isi افزایش تغییر نسل پی در پی توسط پویایی سیستم

دانلود مقاله isi افزایش تغییر نسل پی در پی توسط پویایی سیستم

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi افزایش تغییر نسل پی در پی توسط پویایی سیستم

عنوان انگليسي مقاله :: An innovation diffusion of successive generations by system dynamics

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
11 صحفه PDF
25 صحفه WORD
2327

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه ها
۱٫مقدمه
۲٫بررسی ادبیات
شکل ۱٫ مدل انتشار نفوذ مختلط با رویکرد پویایی سیستم
۳٫مدل سازی
شکل ۲٫ چارچوب مفهومی انتشار نوآوری چرخه ای
شکل ۳٫ نمودار حلقوی علّی مدل پویایی سیستم
۴٫بخش صنعت پتانسیل بازار
جدول ۱: حجم فروش
۵٫بخش رقابت
۶٫بخش جایگزینی و انتشار
۷٫تصویر- شرکت نایک گلف
شکل ۴٫ نمودارهای نرخ رشد اقتصادی در برابر فروش کل بازار
شکل ۵٫ نمودارهای قیمت میانگین بازار در برابر فروش کلی بازار
شکل ۶٫ مدل انتشار دینامیک سیستم چند نسلی Nike SQ SUMO و Nike SQ SUMO 5000
شکل ۷٫ حقیقت در برابر پیش بینی Nike SQ SUMO و Nike SQ SUMO 5000
۸٫نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

بسیاری از مدل های چند نسلی، پتانسیل بازار یکنواخت افزایشی نسل بعد را با گسترش برنامه های کاربردی برای محصول مورد بررسی قرار دادند، علاوه بر این، نه متغیرهای بازاریابی شرکت های بزرگ و نه محیط رقابتی در نظر گرفته شده است. با این حال، محصول جدید معرفی شده در خلأ نیست و به احتمال زیاد پتانسیل با توجه به عوامل مؤثر دیگر پویا است. همچنین، آنها مایلند از طریق برون یابی روند پیش بینی ها را انجام دهند که به طور معمول موارد بی نهایت مانند نقاط دورافتاده را نادیده می گیرد. این مطالعه یک مدل افزایش چند نسلی یکپارچه را بر اساس پویایی سیستم ها اجرا می کند، که پتانسیل بازار پویا را با یک رابطه رقابتی میان نسل ها و محصولات در نظر می گیرد. به علاوه، این مطالعه بررسی می کند که چگونه قیمت می تواند به عنوان متغیر توضیحی لحاظ شود. به منظور بررسی مدل پیشنهادی، یک مطالعه تجربی، باشگاه های گلف Nike SQ SUMO و Nike SQ SUMO 5000 مورد بررسی قرار گرفته اند، که در آن چرخه زندگی محصول آنها فقط برای تحت پوشش قرار دادن دورترین نقاط در بی نهایت روی داده است، بحران بزرگ در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹٫ در نتیجه، این مدل با بدست آوردن علل پویایی صنعت پیش بینی های بهتری فراهم می کند. بر این اساس، نایک می توانست مانع افزایش ظرفیت غیر ضروری در مه ۲۰۰۷، آگوست ۲۰۰۸ و مه ۲۰۰۹ گردد با اینکه اینها دوره های اوج بودند، و می توانستند در دسامبر ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ برای تعطیلات کریسمس بیشتر آماده شوند.

دانلود مقاله isi افزایش تغییر نسل پی در پی توسط پویایی سیستم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *