خانه / مهندسی برق و الکترونیک / ماشین های الکتریکی / دانلود مقاله isi مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTP
دانلود مقاله isi مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTP

دانلود مقاله isi مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTP

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTP

عنوان انگليسي مقاله :: A Phase-Domain Synchronous Machine Model With Constant Equivalent Conductance Matrix for EMTP-Type Solution

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
19 صحفه WORD
53187

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

خلاصه
اصطلاحات شاخص
فهرست اصطلاحات
معرفی
مدل ماشین PD مدار جفت شده
ماتریس هدایت معادل ثابت
حذف برجستگی عدی
محاسبه پارامترهای سیم پیچ اضافه شده
مدل سازی کارایی عددی تحلیل
مطالعات موردی
شکل۲: جریان‌های فاز و رشته، و گشتاور الکترومغناطیسی برای مطالعه خطای فاز منفرد با پله زمانی ۵۰ میکرو ثانیه، همانگونه که توسط مدل‌های مختلفی پیش بینی شده است.
شکل۳: جریان‌های فاز و رشته، و گشتاور برای مطالعه خطای فاز منفرد با پله زمانی ۱ میلی ثانیه، همانگونه که توسط مدل‌های مختلفی پیش بینی شده است.
شکل۴: جریان‌های رشته بزرگ شده در مطالعه خطای فاز منفرد مطالعه شده با پله زمانی ۱ میلی ثانیه، همان گونه که در مدل‌های مختلف پیش بینی شده است.
شکل۵: جریان‌های فاز b بزرگ شده در مطالعه خطای فاز منفرد مطالعه شده با پله زمانی ۱ میلی ثانیه، همان گونه که در مدل‌های مختلف پیش بینی شده است.
تصدیق مدل با استفاده از پله زمانی کوچک
تصدیق مدل با استفاده از پله زمانی بزرگ
بحث
گزینه پارامترهای سیم پیچ اضافه شده
دقت مدل
تاثیر حل شبکه
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مدل‌های ماشین واسط در تحلیل گرهی (همانند EMTP) یا برنامه‌های شبیه سازی گذرای بر مبنای متغیر حالت نقش مهمی‌را در دقت عددی و کارایی محاسباتی کل شبیه سازی ایفا می‌کند. به عنوان یک جایگزین سودمند برای مدل سنتی qd، جدیدا چندین مدل ماشین حوزه فاز پیشرفته (PD) و رآکتانس-پشت-ولتاژ معرفی شده است. با این حال، ماتریس هدایت وابسته به جایگاه روتور در ماشین- شبکه رابط استفاده از چنین مدل‌هایی را در EMTP را پیچیده می‌کند. این مقاله بر بدست آوردن مدل مدار واسط موثر و ثابت برای ماشین سنکرون PD تمرکز دارد. نشان داده شده است که ماتریس هدایت ماشین می‌تواند در یک زیر ماتریس ثابت بعلاوه یک زیر ماتریس متغیر با زمان فرموله شود. حذف برجستگی عددی از روابط دوم منجر به یک ماتریس هدایت ثابت مدل PD پیشنهادی می‌شود، که ویژگی بسیار مطلوبی برای حل EMTP به دلیل اجتاب از بازفاکتورگیری ماتریس هدایت شبکه در هر مرحله زمانی است. مطالعات موردی ثابت کرده است که مدل PD پیشنهاد شده در ضمن حفظ دقت مدل PD اصل/سنتی یک پیشرفت مهم نسبت به مدل‌های دیگر تثبیت شده که در EMTP استفاده می‌شوند، است.

دانلود مقاله isi مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTP

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *