خانه / مهندسی برق و الکترونیک / ماشین های الکتریکی / دانلود مقاله isi یک روش تازه و بنیادین برای تعیین پارامترهای مدار سیم پیچی میدان و سیم پیچ میراگر ماشین سنکرون
دانلود مقاله isi یک روش تازه و بنیادین برای تعیین پارامترهای مدار سیم پیچی میدان و سیم پیچ میراگر ماشین سنکرون

دانلود مقاله isi یک روش تازه و بنیادین برای تعیین پارامترهای مدار سیم پیچی میدان و سیم پیچ میراگر ماشین سنکرون

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi یک روش تازه و بنیادین برای تعیین پارامترهای مدار سیم پیچی میدان و سیم پیچ میراگر ماشین سنکرون

عنوان انگليسي مقاله :: A Novel and Fundamental Approach towards Field and Damper Circuit Parameter Determination of Synchronous Machine

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
9 صحفه PDF
15 صحفه WORD
54013

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
روش پیشنهاد شده و مشتقات آن برای تعیین پارامترهای مدار میدان و میراگر
شکل ۲٫ مدار الکتریکی معادل تحت شرایط عملکرد #۱، که یک ولتاژ تکفاز سینوسی به سیم پسیچ فاز a _با همسو قرار دادن فاز a با محور d و سیم پیچ دیگر فازها و سیم پیچی میدان باز نگه داشته شده_ اعمال می شود.
شکل ۳٫ مدار الکتریکی معادل تحت شرایط عملکرد #۲، وقتی که یک ولتاژ سینوسی تکفاز _تحت همسو نگه داشتن فاز a با محور d و سیم پیچ دیگر فازها و سیم پیچی میدان باز نگه داشته شده_ به سیم پیچ فاز a اعمال شود.
شکل ۴٫ مدار الکتریکی معادل تحت شرایط عملکرد #۳، وقتی که یک ولتاژ سینوسی تکفاز _تحت همسو نگه داشتن فاز a با محور d و سیم پیچ دیگر فازها و سیم پیچی میدان باز نگه داشته شده_ به سیم پیچ فاز a اعمال شود.
نتایج ازمایش هایی که از این روش استفاده کرده اند
شکل ۵٫ مشاهدات آزمایش جریان ورودی و ضریب توان ورودی، با ولتاژ ورودی اعمالی Van مدار معادل شکل ۲ تحت شرایط عملکرد #۱ برای ماشین #۱٫
شکل ۶٫ مشاهدات آزمایش جریان ورودی و ضریب توان ورودی، با ولتاژ ورودی اعمالی Van مدار معادل شکل ۳ تحت شرایط عملکرد #۲ برای ماشین #۱٫
شکل ۷٫ مشاهدات آزمایش جریان ورودی و ضریب توان ورودی، با ولتاژ ورودی اعمالی Van مدار معادل شکل ۴ تحت شرایط عملکرد #۳ برای ماشین #۱٫
شکل ۸٫ شکل موج تجربی Van و ia تحت شرایط عملکرد #۱ با فاز a ارمیچر همسو شده با محور d با سیم پیچ میدان باز نگه داشته شده برای ماشین #۱٫
شکل ۹٫ شکل موج های تجربی Van و ia تحت شرایط #۲ با فاز a ارمیچر همسو شده با محور d با سیم پیچ میدان اتصال کوتاه شده برای ماشین #۱٫
شکل ۱۰٫ شکل موج های تجربی Van و ia تحت شرایط #۳ با فاز a ارمیچر همسو شده با محور d با سیم پیچ میدان اتصال کوتاه شده برای ماشین #۱٫
جدول ۲٫ پارامترهای بدست آمده از روش آزمایش ارایه شده
معتبر سازی نتایج آزمایش روش پیشنهاد شده
روش نخست معتبر سازی
شکل ۱۲٫ شکل موج های شبیه سازی شده و آزمایشی درایو موتور سنکرون با تغذیه ی LCI در شرایط ۱۲۰ درجه ای، با ماشین #۲ شکل ۱۱٫ (a) ولتاژ ترمینال آرمیچر فاز a. (b) جریان آرمیچر فاز a.
روش دوم معتبرسازی
شکل ۱۱٫ بلوک دیاگرام شماتیک مراحل آزمایش برای روش اول معتبرسازی بر روی ماشین #۲٫
شکل ۱۳٫ بلوک دیاگرام شماتیک مراحل آزمایش برای روش اول معتبرسازی بر روی ماشین #۳٫
شکل ۱۴٫ شکل موج آزمایش آرمیچر فاز a مربوط به ماشین #۳، راه اندازا با سرعت نامی و شرایط بی باری، همانند مراحل آزمایش شکل ۱۳، زمانی که در معرض یک اتصال کوتاه متقارن سه فاز _زمانی که میدان در یک-چهارم سیم پیچی فاز a قرار دارد.
جدول ۳٫ پارامترهای بدست آمده برای ماشین #۳ توسط روش دوم معتبر سازی
نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این عصر محاسبات پیشرفته که الگوریتم های پیشرفته وتکنیک های پرهزینه برای تعیین پارامترهای ماشین سنکرون استفاده می شوند، این مقاله روشی تازه، اقتصادی و بااین وجود، بنیادین را برای تخمین پارامترهای محورهای d و q مدار میدان و مدار میراگر یک ماشین سنکرون با سییم پیچ میدان با توان کم/متوسط را ارایه می دهد. روش جدید پیشنهاد شده، از روابط بنیادین ولتاژ،جریان، و نشتی شار یک ماشین سنکرون با سیم پیچ میدان سه فاز، در یک توالی مرجع a-b-c بهره می گیرد. نخست، روش پیشنهاد شده با جزییات آن توسط معادلات تحلیلی توضیح داده شده، و سپس برای تعیین پارامترهای نامبرده ی یک ماشین سنکرون کوچک آزمایشگاهی بکار گرفته شده است. پارامترهای دیگر مدار معادل، با استفاده از آزمایشهای قرار دادی تعیین شده اند. اعتبار بیشتر این روش، با بکازگیری آن در دو ماشین بزرگتر با پلاک های متفاوت، انجام شده است. به علاوه، پارامترهای نامبرده ی ماشین های بزرگتر نیز با استفاده از تست های استاندارد IEEE بطور تجربی تعیین شده اند. سرانجام، یک مقایسه بین نتایج بدست آمده از روش رایج و روش ارایه شده ی ما انجام شده و روش ما ه خاطر تطابق نزدیک آن با نتایج روش اصلی، معتبر شناخته شده است.

دانلود مقاله isi یک روش تازه و بنیادین برای تعیین پارامترهای مدار سیم پیچی میدان و سیم پیچ میراگر ماشین سنکرون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *