خانه / مدیریت و کارآفرینی / سیستم های اطلاعاتی / دانلود مقاله isi سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر منطق فازی برای ارزیابی فروشندگان در روشهای مدیریت زنجیره تأمین
دانلود مقاله isi سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر منطق فازی برای ارزیابی فروشندگان در روشهای مدیریت زنجیره تأمین

دانلود مقاله isi سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر منطق فازی برای ارزیابی فروشندگان در روشهای مدیریت زنجیره تأمین

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر منطق فازی برای ارزیابی فروشندگان در روشهای مدیریت زنجیره تأمین

عنوان انگليسي مقاله :: A fuzzy logic based decision support system for evaluation of suppliers in supply chain management practices

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
16 صحفه PDF
27 صحفه WORD
6065

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مروری بر مقالات مرتبط
اساس منطق فازی
طراحی مدل سیستم استنباط فازی
جمع اوری داده
شناسایی متغیرهای ورودی و خروجی
نمودار: نمرات اهمیت عوامل بکار رفته در ارزیابی فروشنده(۱= کمترین اهمیت و ۵= بیشترین اهمیت)
طراحی توابع عضویت
نمودار: توابع عضویت متغیر ورودی x1 , CIPQ
نمودار: توابع عضویت متغیر ورودی X2.IIIC
نمودار: توابع عضویت متغیر ورودی ۳۲٫RIDCIT
نمودار: توابع عضویت متغیر ورودی تأثیر کیفیت
نمودار: توابع عضویت متغیر ورودی ۴x, ILR
نمودار: توابع عضویت متغیر ورودی X5,LSR
نمودار: توابع عضویت متغیر ورودی x6,RIPS
طراحی اساس قوانین و بازبینی کنندگان قوانین
نمودار: توابع عضویت متغیر خروجی تأثیر هزینه
نمودار: توابع عضویت متغیر ورودی X7,OTD
نمودار: توابع عضویت متغیر ورودی X8, RIOLT
تست سیستم استنباط فازی
نمودار: توابع عضویت متغیر ورودی X9,RIPDCT
نمودار: توابع عضویت متغیر ورودی تأثیر زمان
نمودار: توابع عضویت متغیر خروجی توصیه نهایی
الگوریتم نهایی کردن قوانین
ناظران قوانین گروه ۱
ناظران قوانین گروه ۲
ناظران قوانین گروه ۳
ناظران قوانین گروه ۴
نمونه معرف با یک مطالعه موردی
جدول ۱٫ قوانین گروه ۱
جدول ۲٫ قوانین گروه ۲
جدول ۳٫ قوانین گروه ۳
جدول ۴٫ قوانین گروه توصیه نهایی
جدول ۵٫ نتایج گروه ۱
جدول ۶٫ نتایج گروه ۲
جدول ۷٫ نتایج گروه ۳
جدول ۸٫نتایج گروه توصیه نهایی
جدول ۹٫ مقدار متغیرها
کاربرد مدیریتی بررسی
نتایج و دستوراتی برای تحقیقات آتی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

مدیریت زنجیره تأمین دغدغه سازمانی بسیار مهمی است و ارزیابی درست فروشندگان مؤلفه اصلی موفقیت زنجیره تأمین است. ارزیابی مداوم یک فروشنده خاص با توجه به این حقیقت که در اکثر صنایع هزینه مواد اولیه و قطعات اصلی هزینه اصلی یک محصول را تشکیل می دهند مهمتر می شود، طوریکه در برخی موارد می توان تا ۷۰% باشد. اما، تحقیقات معدودی هستند که به سازمانها در ارزیابی مداوم فروشندگانشان کمک می کنند. ما مدل جدیدی را براساس منطق فازی برای تحلیل نظرات مربوط به مسائل ارزیابی فروشنده پیشنهاد می کنیم. سیستمهای تداخل فازی چند ورودی تک خروجی ممدانی برای ارزیابی فروشنده پیشنهاد شده اند. مدل پیشنهادی نیز با یک مطالعه موردی ارائه شده است.

دانلود مقاله isi سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر منطق فازی برای ارزیابی فروشندگان در روشهای مدیریت زنجیره تأمین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *