خانه / مدیریت و کارآفرینی / کارآفرینی و مدیریت کسب و کار / دانلود مقاله isi مطالعه و پژوهش میان کشوری درباره نوآوری مصرف‌کننده و نوآوری خدمات فنّاورانه
دانلود مقاله isi مطالعه و پژوهش میان کشوری درباره نوآوری مصرف‌کننده و نوآوری خدمات فنّاورانه

دانلود مقاله isi مطالعه و پژوهش میان کشوری درباره نوآوری مصرف‌کننده و نوآوری خدمات فنّاورانه

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi مطالعه و پژوهش میان کشوری درباره نوآوری مصرف‌کننده و نوآوری خدمات فنّاورانه

عنوان انگليسي مقاله :: A cross-country study of consumer innovativeness and technological service innovation

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
8 صحفه PDF
20 صحفه WORD
2331

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
بررسی پیشینه
نوآوری مصرف‌کننده
پذیرش نوآوری
روش‌شناسی
توسعه ساختار
نگرش نسبت به نوآوری فنی
زمینه تحقیق
جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل
نتایج

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

پیشینه تحقیقات نشان می‌دهد که مفهوم نوآوری مصرف‌کننده جهان‌شمول است. تصور می‌شود که نوآوران، نوجویان و ریسک کنندگان مستقل از هویت ملی خود باشند و به همین دلیل به ویژگی‌های مشابهی از نوآوری در سراسر بسیاری از کشورها جذب می‌شوند. بااین‌حال، تحقیقات در بازاریابی بین فرهنگی نشان داده است که هنجارها و ارزش‌های فرهنگی تأثیرات مختلف بر پذیرش نوآوری دارد، یک یافته که به نظر می‌رسد در تناقض با این فرض است، این است که رابطه بین نوآوری مصرف‌کننده و پذیرش نوآوری در جهان یکنواخت است. این تحقیق اثرات نوآوری مصرف‌کننده را در نگرش نسبت به نوآوری مبتنی بر خدمات در سراسر سه کشور اروپایی موردبررسی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از چند گروه مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان می‌دهد که رابطه بین نوآوری مصرف‌کنندگان و نگرش به نوآوری در سراسر ابعاد سه‌گانه تازگی درک شده، ارزش درک شده و خطر درک شده متفاوت است.

دانلود مقاله isi مطالعه و پژوهش میان کشوری درباره نوآوری مصرف‌کننده و نوآوری خدمات فنّاورانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *